VI Ogólnopolski Konkurs ” Miniatura na Harfę Celtycką”

VI Ogólnopolski Konkurs ” Miniatura na Harfę Celtycką”

  • Data i godzina:
    • Październik 29 - 30, 2021

VI Ogólnopolski Konkurs

” Miniatura na Harfę Celtycką”

KARTA ZGLOSZENIA NA KONKURS  plik PDF

Regulamin

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Artystycznej oraz Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi.

2. Celem konkursu jest popularyzacja muzyki na harfę celtycką

oraz umożliwienie młodym wykonawcom prezentacji swych umiejętności oraz ich konfrontacji

z innymi harfistami z całej Polski.

3. Przesłuchania odbędą się w terminie 29-30 października 2021 w siedzibie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi.

4. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas harfy szkół muzycznych I stopnia.

5. Uczestnicy wykonają program solo.

6. Przesłuchania odbędą się w dwóch kategoriach:

Kategoria I

– uczestnicy urodzeni w roku 2012

i młodsi.

Kategoria II

– uczestnicy urodzeni w latach 2009- 2011.

7. Repertuar konkursu:

Kategoria I – dwie dowolnie wybrane miniatury o skontrastowanym charakterze oraz jedna dowolnie wybrana część utworu obowiązkowego ( Zuzanna Niedzielak – „O czym szumi las” lub Paweł Mykietyn – „Sen żuczka Bożydara”)

Czas trwania programu – do 12 minut.

Kategoria II – dwie dowolnie wybrane miniatury o skontrastowanym charakterze oraz jedna dowolnie wybrana część utworu obowiązkowego ( Zuzanna Niedzielak – „O czym szumi las” lub Paweł Mykietyn – „Sen żuczka Bożydara”)

Czas trwania programu – do 14 minut.

W obu grupach dopuszcza się wykonanie jednej transkrypcji.

8. Jury zostanie powołane przez Centrum Edukacji Artystycznej. Jury ustala zasady punktacji i przyznawania nagród i dyplomów. W każdej grupie zostaną przyznane miejsca i wyróżnienia.

9. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.

10. Jury ocenia prezentacje uczestników w skali 1 – 25 punktów, biorąc pod uwagę: zgodność wykonania z tekstem, precyzję techniczną, walory brzmieniowe, interpretację i stylowość gry oraz ogólne wrażenie artystyczne.

11. Uczniowie oraz krewni osób wchodzących w skład Jury nie mogą brać udziału w konkursie.

12. Dla laureatów Konkursu w każdej grupie wiekowej przewiduje się dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

13. Laureaci Konkursów będący uczniami polskich szkół muzycznych otrzymują z zajęć edukacyjnych „instrument główny – harfa” najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną i są zwolnieni z egzaminu promocyjnego lub końcowego.

14. Laureaci Konkursu są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 132 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

15. Przesłanie zgłoszenia do Konkursu przez kandydata jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu. Zawiadomienie kandydata o przyjęciu zgłoszenia będzie uważane za zawarcie umowy między organizatorem, współorganizatorem a kandydatem w sprawach regulowanych niniejszym Regulaminem.

16. Zgłoszenia uczestników należy przysyłać do dn. 30 września 2021 na formularzu dostępnym na stronie muzyczna-sosnowa.pl

17.  Do zgłoszenia należy dołączyć 3 kopie wykonywanych utworów, oprócz utworu obowiązkowego.

18.  Koszty dojazdu i zakwaterowania pokrywają uczestnicy.

19.  Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej rejestracji i wydania materiałów z przesłuchań konkursowych oraz stworzenia i publikacji fotorelacji z Konkursu.

 

 

W trybie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r), zwanego dalej RODO, informuję:

Współadministratorami przetwarzanych danych osobowych są:

 

  1. a) Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi, reprezentowana przez dyrektora.

Kontakt: tel. 42-684-63-84, email: sekretariat@muzyczna-sosnowa.pl

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: https://bip.e-cea.pl/0811/struktura-organizacyjna/pracownicy

jest administratorem wszystkich danych osobowych niezbędnych w zakresie przygotowania i przeprowadzenia niniejszego konkursu.

 

  1. b) Centrum Edukacji Artystycznej Mikołaja Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa, reprezentowane przez dyrektora.

Kontakt: tel. 224210621, email: sekretariat@cea.art.pl

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

https://cea-art.pl/pracownicy-cea/

jest administratorem wszystkich danych osobowych niezbędnych do zrealizowania zadań organizatora konkursu określonych przepisami prawa, w tym wynikających ze sprawozdawczości wykonawcy wobec organizatora.

 

Pozostałe prawa przysługujące osobie dostępne na:

https://cea-art.pl/ochrona-danych-osobowych/

 

Join event

You already has been joined to the event.
×
Thank you! You joined to the event.
×

ZAGŁOSUJ NA G076G0 Muzyczny PARK-ing na Sosnowej

Celem głównym niniejszego zadania jest poprawa estetyki oraz zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników, przestrzeni znajdującej się w okolicach Szkoły Muzycznej przy ul. Sosnowej oraz Parku im. Reymonta. W obecnej sytuacji, otoczenie to jest bardzo szare i smutne, a przede wszystkim mało bezpieczne dla wszystkich jego użytkowników- dzieci, pracowników, rodziców i gości uczęszczających do szkoły, mieszkańców pobliskich kamienic, użytkowników przestrzeni Parku im. Reymonta w Łodzi. .

   <<   SZCZEGÓŁY  PROJEKTU >>             << WEJDŹ i ODDAJ GŁOS >>

Holler Box