• (+42) 684 63 84, 681 15 68/69
 • sekretariat@muzyczna-sosnowa.pl
 • ul. Sosnowa 9, Łódź 93-102
 • VI Ogólnopolski Konkurs ” Miniatura na Harfę Celtycką”

  VI Ogólnopolski Konkurs ” Miniatura na Harfę Celtycką”

  • Data i godzina:
   • Październik 29 - 30, 2021

  VI Ogólnopolski Konkurs

  ” Miniatura na Harfę Celtycką”

  KARTA ZGLOSZENIA NA KONKURS  plik PDF

  Regulamin

  1. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Artystycznej oraz Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi.

  2. Celem konkursu jest popularyzacja muzyki na harfę celtycką

  oraz umożliwienie młodym wykonawcom prezentacji swych umiejętności oraz ich konfrontacji

  z innymi harfistami z całej Polski.

  3. Przesłuchania odbędą się w terminie 29-30 października 2021 w siedzibie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi.

  4. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas harfy szkół muzycznych I stopnia.

  5. Uczestnicy wykonają program solo.

  6. Przesłuchania odbędą się w dwóch kategoriach:

  Kategoria I

  – uczestnicy urodzeni w roku 2012

  i młodsi.

  Kategoria II

  – uczestnicy urodzeni w latach 2009- 2011.

  7. Repertuar konkursu:

  Kategoria I – dwie dowolnie wybrane miniatury o skontrastowanym charakterze oraz jedna dowolnie wybrana część utworu obowiązkowego ( Zuzanna Niedzielak – „O czym szumi las” lub Paweł Mykietyn – „Sen żuczka Bożydara”)

  Czas trwania programu – do 12 minut.

  Kategoria II – dwie dowolnie wybrane miniatury o skontrastowanym charakterze oraz jedna dowolnie wybrana część utworu obowiązkowego ( Zuzanna Niedzielak – „O czym szumi las” lub Paweł Mykietyn – „Sen żuczka Bożydara”)

  Czas trwania programu – do 14 minut.

  W obu grupach dopuszcza się wykonanie jednej transkrypcji.

  8. Jury zostanie powołane przez Centrum Edukacji Artystycznej. Jury ustala zasady punktacji i przyznawania nagród i dyplomów. W każdej grupie zostaną przyznane miejsca i wyróżnienia.

  9. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.

  10. Jury ocenia prezentacje uczestników w skali 1 – 25 punktów, biorąc pod uwagę: zgodność wykonania z tekstem, precyzję techniczną, walory brzmieniowe, interpretację i stylowość gry oraz ogólne wrażenie artystyczne.

  11. Uczniowie oraz krewni osób wchodzących w skład Jury nie mogą brać udziału w konkursie.

  12. Dla laureatów Konkursu w każdej grupie wiekowej przewiduje się dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

  13. Laureaci Konkursów będący uczniami polskich szkół muzycznych otrzymują z zajęć edukacyjnych „instrument główny – harfa” najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną i są zwolnieni z egzaminu promocyjnego lub końcowego.

  14. Laureaci Konkursu są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 132 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

  15. Przesłanie zgłoszenia do Konkursu przez kandydata jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu. Zawiadomienie kandydata o przyjęciu zgłoszenia będzie uważane za zawarcie umowy między organizatorem, współorganizatorem a kandydatem w sprawach regulowanych niniejszym Regulaminem.

  16. Zgłoszenia uczestników należy przysyłać do dn. 30 września 2021 na formularzu dostępnym na stronie muzyczna-sosnowa.pl

  17.  Do zgłoszenia należy dołączyć 3 kopie wykonywanych utworów, oprócz utworu obowiązkowego.

  18.  Koszty dojazdu i zakwaterowania pokrywają uczestnicy.

  19.  Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej rejestracji i wydania materiałów z przesłuchań konkursowych oraz stworzenia i publikacji fotorelacji z Konkursu.

   

   

  W trybie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r), zwanego dalej RODO, informuję:

  Współadministratorami przetwarzanych danych osobowych są:

   

  1. a) Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi, reprezentowana przez dyrektora.

  Kontakt: tel. 42-684-63-84, email: sekretariat@muzyczna-sosnowa.pl

   

  Inspektor Ochrony Danych Osobowych: https://bip.e-cea.pl/0811/struktura-organizacyjna/pracownicy

  jest administratorem wszystkich danych osobowych niezbędnych w zakresie przygotowania i przeprowadzenia niniejszego konkursu.

   

  1. b) Centrum Edukacji Artystycznej Mikołaja Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa, reprezentowane przez dyrektora.

  Kontakt: tel. 224210621, email: sekretariat@cea.art.pl

   

  Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

  https://cea-art.pl/pracownicy-cea/

  jest administratorem wszystkich danych osobowych niezbędnych do zrealizowania zadań organizatora konkursu określonych przepisami prawa, w tym wynikających ze sprawozdawczości wykonawcy wobec organizatora.

   

  Pozostałe prawa przysługujące osobie dostępne na:

  https://cea-art.pl/ochrona-danych-osobowych/

   

  Join event

  You already has been joined to the event.
  ×
  Thank you! You joined to the event.
  ×