• (+42) 684 63 84, 681 15 68/69
 • sekretariat@muzyczna-sosnowa.pl
 • ul. Sosnowa 9, Łódź 93-102
 • IV Ogólnopolski Konkurs ” Miniatura na Harfę Celtycką”

  IV Ogólnopolski Konkurs ” Miniatura na Harfę Celtycką”

  • Data i godzina:
   • Październik 27 - 28, 2017

  Wyniki IV Ogólnopolskiego Konkursu ” Miniatura na Harfę Celtycką”

  IV Ogólnopolski Konkurs ” Miniatura na Harfę Celtycką”

  Regulamin

  1. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Artystycznej
  2. Celem konkursu jest popularyzacja muzyki na harfę celtycką oraz umożliwienie młodym wykonawcom konfrontacji swych umiejętności z   innymi harfistami z całej Polski.
  3. Przesłuchania odbędą się w terminie 27-28 października 2017, w siedzibie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi.
  4. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas harfy szkół muzycznych I stopnia.
  5. Uczestnicy wykonają program solo.
  6. Przesłuchania odbędą się w dwóch kategoriach:

  Kategoria I – uczestnicy urodzeni w roku 2008 i młodsi.

  Kategoria II – uczestnicy urodzeni w latach 2005-2007

  1. Repertuar konkursu:

  Kategoria I – dwie dowolnie wybrane miniatury oraz utwór obowiązkowy (dowolna część utworu Kamila Cieślika „Przygody Mrówkojada” lub „Posiłek żarłocznego nutojada” Zuzanny Niedzielak).

  Czas trwania programu – do 10 minut.

  Kategoria II – dwie dowolnie wybrane miniatury oraz utwór obowiązkowy (dowolna część utworu Kamila Cieślika „Przygody Mrówkojada” lub „Posiłek żarłocznego nutojada” Zuzanny Niedzielak.

  Czas trwania programu – do 12 minut.

  W obu grupach dopuszcza się wykonanie jednej transkrypcji.

  1. Jury zostanie powołane przez Organizatora konkursu. Jury ustala zasady punktacji i przyznawania nagród i dyplomów. W każdej grupie zostaną przyznane miejsca i wyróżnienia.
  2. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.
  3. Zgłoszenia uczestników, potwierdzone pieczęcią Szkoły zgłaszającej uczestnika, należy przysyłać do dn. 29 września 2017 na formularzu dostępnym na stronie www.muzyczna-sosnowa.pl
  4. Do zgłoszenia należy dołączyć 3 kopie wykonywanych utworow, oprócz utworu obowiązkowego.
  5. Koszty dojazdu i zakwaterowania pokrywają uczestnicy.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej rejestracji i wydania materiałów z przesłuchań i koncertów.

   

  Harmonogram przesłuchań IV Ogólnopolskiego Konkursu „Miniatura na Harfę Celtycką”
  Harmonogram przesłuchań  część 2

  REPERTUAR OBOWIĄZKOWY (nuty)
  „Posiłek żarłocznego nutojada”
  „Przygody Mrówkojada”

  Pobierz KARTĘ ZGŁOSZENIA – WERSJA DOC
   Pobierz KARTĘ ZGŁOSZENIA WERSJA PDF

  Join event

  You already has been joined to the event.
  ×
  Thank you! You joined to the event.
  ×