• (+42) 684 63 84, 681 15 68/69
  • sekretariat@muzyczna-sosnowa.pl
  • ul. Sosnowa 9, Łódź 93-102
  • Aktualności

    Warunki ubezpieczenia OPIEKUN 2019-2020

    Propozycja ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych.

    Zobacz warunki ubezpieczenia (plik PDF)