• (+42) 684 63 84, 681 15 68/69
 • sekretariat@muzyczna-sosnowa.pl
 • ul. Sosnowa 9, Łódź 93-102
 • Aktualności

  Umowa Patronacka

  W dniu 22 listopada 2019 r. pomiędzy OSM I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi a Wydziałem Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego została zawarta Umowa Patronacka w myśl której, WF-H UŁ obejmuje patronat nad OSM i deklaruje ze swej strony gotowość do działań o charakterze patronackim na rzecz naszej szkoły, min:

  1. popularyzację nauk humanistycznych wśród młodzieży szkolnej,
  2. wspieranie inicjatyw edukacyjnych podejmowanych przez szkołę,
  3. nadzór nad praktykami przedmiotowymi i pedagogicznymi odbywanymi w szkołach przez studentów WF-H UŁ,
  4. zapraszanie uczniów i nauczycieli do udziału w ważnych wydarzeniach odbywających się w WF-H UŁ (wykłady luminarzy świata polityki, kultury i nauki, debaty, dyskusje) oraz, w miarę możliwości na terenie OSM,
  5. umożliwianie uczniom OSM uczestnictwa w przeprowadzonych przez pracowników naukowych Wydziału wykładach poświęconych wybranym zagadnieniom z zakresu historii, historii sztuki, archeologii, etnologii i antropologii kulturowej, filozofii oraz nauk pokrewnych,
  6. objęcie systemem konsultacji przez pracowników WF-H UŁ szczególnie uzdolnionych uczniów przygotowujących się do olimpiad przedmiotowych,
  7. współpracę studentów WF-H UŁ i młodzieży szkolnej w ramach kół zainteresowań,
  8. udostępnianie dla wycieczek przedmiotowych zasobów dydaktycznych WF-H UŁ,
  9. współpracę w organizacji projektów z dziedziny kultury i popularyzacji nauki,
  10. ułatwienie młodzieży dostępu do księgozbioru na zasadzie możliwości korzystania z czytelni bibliotek WF-H UŁ,
  11. nagłośnienie faktu współpracy na stronach Wydziału oraz poszczególnych głównych jego części.dsc_0769
   dsc_0772
   dsc_0781