Aktualności

Umowa Patronacka

W dniu 22 listopada 2019 r. pomiędzy OSM I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi a Wydziałem Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego została zawarta Umowa Patronacka w myśl której, WF-H UŁ obejmuje patronat nad OSM i deklaruje ze swej strony gotowość do działań o charakterze patronackim na rzecz naszej szkoły, min:

 1. popularyzację nauk humanistycznych wśród młodzieży szkolnej,
 2. wspieranie inicjatyw edukacyjnych podejmowanych przez szkołę,
 3. nadzór nad praktykami przedmiotowymi i pedagogicznymi odbywanymi w szkołach przez studentów WF-H UŁ,
 4. zapraszanie uczniów i nauczycieli do udziału w ważnych wydarzeniach odbywających się w WF-H UŁ (wykłady luminarzy świata polityki, kultury i nauki, debaty, dyskusje) oraz, w miarę możliwości na terenie OSM,
 5. umożliwianie uczniom OSM uczestnictwa w przeprowadzonych przez pracowników naukowych Wydziału wykładach poświęconych wybranym zagadnieniom z zakresu historii, historii sztuki, archeologii, etnologii i antropologii kulturowej, filozofii oraz nauk pokrewnych,
 6. objęcie systemem konsultacji przez pracowników WF-H UŁ szczególnie uzdolnionych uczniów przygotowujących się do olimpiad przedmiotowych,
 7. współpracę studentów WF-H UŁ i młodzieży szkolnej w ramach kół zainteresowań,
 8. udostępnianie dla wycieczek przedmiotowych zasobów dydaktycznych WF-H UŁ,
 9. współpracę w organizacji projektów z dziedziny kultury i popularyzacji nauki,
 10. ułatwienie młodzieży dostępu do księgozbioru na zasadzie możliwości korzystania z czytelni bibliotek WF-H UŁ,
 11. nagłośnienie faktu współpracy na stronach Wydziału oraz poszczególnych głównych jego części.dsc_0769
  dsc_0772
  dsc_0781

ZAGŁOSUJ NA G076G0 Muzyczny PARK-ing na Sosnowej

Celem głównym niniejszego zadania jest poprawa estetyki oraz zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników, przestrzeni znajdującej się w okolicach Szkoły Muzycznej przy ul. Sosnowej oraz Parku im. Reymonta. W obecnej sytuacji, otoczenie to jest bardzo szare i smutne, a przede wszystkim mało bezpieczne dla wszystkich jego użytkowników- dzieci, pracowników, rodziców i gości uczęszczających do szkoły, mieszkańców pobliskich kamienic, użytkowników przestrzeni Parku im. Reymonta w Łodzi. .

   <<   SZCZEGÓŁY  PROJEKTU >>             << WEJDŹ i ODDAJ GŁOS >>

Holler Box