Aktualności

Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego w roku 2021

Dyrekcja Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi z radością informuje, że uczniowie: 

 

Magda Niedźwiecka          z klasy fortepianu mgr Moniki Spryszyńskiej  oraz z klasy harfy mgr Doroty Szyszkowskiej-Janiak 

Hubert Marczak                  z klasy gitary mgr Małgorzaty Sztern-Dana 

Maciej Jonczyk                    z klasy fortepianu mgr Renaty Płażewskiej-Kryachok 

Michał Skibiński                  z klasy skrzypiec mgr Elżbiety Puchalskiej 

Natalia Wojciechowska     z klasy skrzypiec dr. hab.  prof. AM Łukasza Błaszczyka 

otrzymali stypendium artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego w roku 2021