Sekcje

Sekcja gitary, harfy i akordeonu OSM I i II st.
OSM I i II st.
Sekcja Instrumentów Dętych i Perkusji
Sekcje skrzypiec i altówki I i II st.
I i II st.
Sekcja teorii rytmiki
Sekcje fortepianu OSM I i II st.
OSM I st.
Sekcja wiolonczeli i kontrabasu OSM I i II st.
OSM I i II st.