• (+42) 684 63 84, 681 15 68/69
 • sekretariat@muzyczna-sosnowa.pl
 • ul. Sosnowa 9, Łódź 93-102
 • Remont Sali Koncertowej

  mkidn

  cea

  Dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

  Infrastruktura szkolnictwa artystycznego 2018

  Zadanie pn. Remont sali koncertowej w budynku OSM I i II st. w Łodzi

  02-sala-koncertowa

  ZOBACZ  EFEKT KOŃCOWY   –   SALA  GRUDZIEŃ  2020

   

  Z radością i satysfakcją chcielibyśmy poinformować, że szkoła pozyskała środki finansowe na kompleksowy remont sali koncertowej w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  Celem zadania jest zapewnienie optymalnych warunków dla procesu kształcenia artystycznego uczniów. Jego realizacja zakłada wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w sali koncertowej oraz na jej zapleczu.

  Planowane działania mają na celu przede wszystkim poprawę jakości pomieszczenia pod względem akustycznym, wizualnym oraz technologicznym, dostosowanie instalacji elektrycznej, instalacji elektroakustycznej oraz oświetlenia scenicznego.

  Projekt zakłada zastosowanie nowoczesnych rozwiązań architektonicznych, materiałów o wysokiej jakości oraz współczesnych rozwiązań projektowych w zakresie akustyki.

  Całkowity koszt zadania to 6.745.000,00 PLN

   

  Generalny Wykonawca:

  Przedsiębiorstwo Budowlane „CZĘSTOBUD” z siedzibą w Częstochowie (42-200),

  Al. Bohaterów Monte Cassino 40.

   

  Rozpoczęcie robót: wrzesień 2018 r.

  Planowane zakończenie robót: sierpień 2020 r.