• (+42) 684 63 84, 681 15 68/69
 • sekretariat@muzyczna-sosnowa.pl
 • ul. Sosnowa 9, Łódź 93-102
 • Rekrutacja I stopień

  Rekrutacja uzupełniająca do klasy 1 Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi.

  Badanie przydatności odbędzie się 22.06.2022 (środa) o godzinie 14.00.
  Ostateczny termin składania dokumentów 17.06.2022 (piątek)
  Zapraszamy dzieci w wieku 6-7 lat.

  Dostępne instrumenty:
  wiolonczela, skrzypce, kontrabas, klarnet, waltornia, akordeon

  Bliższych informacji udzielamy:
  – telefonicznie pod numerem telefonu (42) 681 15 68/69 wewn. 31 (sekretariat uczniowski)
  – mailowo: sekretariatuczniowski@muzyczna-sosnowa.pl
  – na naszej stronie internetowej: www.muzyczna-sosnowa.pl

  Badanie przydatności zostanie przeprowadzone wg regulaminu rekrutacji do OSM I st.

  Szanowni Państwo!
  Dyrekcja Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi ma przyjemność zaprosić Rodziców dzieci przyjętych do klasy 1 OSM I st. na zebranie, które odbędzie się w środę 08.06 o godzinie 17:00 w sali koncertowej naszej szkoły.

  Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy I OSM I st. – dostępna jest w siedzibie szkoły.

  ulotka

  REKRUTACJA do klasy pierwszej OSM I stopnia 


  Szanowni Państwo,

   

  W oczekiwaniu na kolejne informacje serdecznie zapraszamy do oglądania naszych prezentacji oraz filmu z przykładowymi ćwiczeniami na przesłuchanie wstępne!

  Bliższych informacji udzielamy:
  – telefonicznie pod numerem telefonu (42) 681 15 68/69 wewn. 31 (sekretariat uczniowski)
  – mailowo: sekretariatuczniowski@muzyczna-sosnowa.pl
  – na naszym profilu na Facebook`u: proszę szukać pod hasłem „OSM I i II st. Sosnowa”
  – na naszej stronie internetowej: www.muzyczna-sosnowa.pl

  Poniżej zamieszczamy zakres materiału obowiązujący podczas egzaminu (dot. rekrutacji – rok szkolny 2021/2022), został on zminimalizowany i dostosowany do istniejącej sytuacji.

  Zadania wchodzące w zakres badania uzdolnień muzycznych (OSM I st.)

  1. Powtórzenie głosem pojedynczych dźwięków zagranych na fortepianie.
  2. Powtórzenie głosem kilku dźwięków zagranych na fortepianie (od trzech do pięciu).
  3. Odszukanie zmiany w melodii: dwukrotne zagranie krótkiego motywu muzycznego – odpowiedź na pytanie: czy melodie są takie same, czy różne?
  4. Ile słyszysz dźwięków zagranych jednocześnie na instrumencie? (odpowiedź: jeden, dwa czy wiele? Wiele – to trzy dźwięki)
  5. Zagranie trzech dźwięków równocześnie. Próba zaśpiewania przez dziecko jednego z nich.
  6. Powtórzenie (wyklaskanie) dwóch rytmów, na zasadzie ,,echa” (prowadzący – dziecko).
  7. Chodzenie w tempie muzyki (marsz, podskoki).
  8. Zaśpiewanie piosenki: ,,Kurki trzy” lub ,,Księżycowy kamień” (lub innej wybranej przez dziecko – w języku polskim).

  Plik mp3 ,,Kurki trzy”

  Plik mp3 ,,Księżycowy kamień”

  Regulamin rekrutacji do OSM I st. 2022-2023  —>> plik PDF
  Aneks do regulaminu rekrutacji do OSM I st. 22-23 —>> plik PDF

  EGZAMINY KWALIFIKACYJNE Z INSTRUMENTU —>> —>> PLIK PDF (do pobrania)

  SKŁADANIE WNIOSKU:

   

  Dokumenty do pobrania (rekrutacja do szkoły I stopnia):

  kwestionariusz-kandydata
  wniosek OSM I stopnia
  zaświadczenie lekarskie


  Informacja dla Rodziców dzieci 6 letnich.
  Do dokumentacji dotyczącej naboru należy dołączyć :
  – zaświadczenie z przedszkola o rocznym przygotowaniu przedszkolnym ( w przypadku dzieci uczęszczających do przedszkola )