Rekrutacja I stopień

Szanowni Państwo.
Dnia 10.06.2021 o godzinie 17.00 w Sali Koncertowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi odbędzie się zebranie organizacyjno-informacyjne z rodzicami dzieci przyjętych do klasy 1 OSM I st. Obecność obowiązkowa. Z uwagi na sytuację epidemiczną, prosimy o przybycie jednego rodzica lub opiekuna każdego z dzieci.

Wszystkich Rodziców kandydatów do klas 1 OSM I st. informujemy, że termin 17 kwietnia nadal obowiązuje.
W związku z sytuacją pandemiczną zadbamy o reżim sanitarny i właściwy dystans społeczny.
Proszę spodziewać się telefonu z sekretariatu Szkoły, podczas którego dowiecie się Państwo wszystkich szczegółów.


REKRUTACJA 2021/2022 do klasy pierwszej OSM I stopnia 


Szanowni Państwo,

w związku z rozwijającą się sytuacją epidemiczną odwołujemy marcowy termin przesłuchania rekrutacyjnego w dniu 27 marca 2021r.
Kolejny termin to 17 kwietnia 2021r. W przypadku trudności, które nie pozwolą na jego przeprowadzenie mamy także termin rezerwowy (12 czerwca 2021r.).

Jeśli sytuacja będzie sprzyjająca to zorganizujemy dodatkowe spotkania dla kandydatów,
o których niezwłocznie poinformujemy Państwa poprzez nasz profil na Facebooku
(„OSM I i II st. Sosnowa”) oraz stronę internetową szkoły.

W oczekiwaniu na kolejne informacje serdecznie zapraszamy do oglądania naszych prezentacji oraz filmu z przykładowymi ćwiczeniami na przesłuchanie wstępne!

Bliższych informacji udzielamy:
– telefonicznie pod numerem telefonu (42) 681 15 68/69 wewn. 31 (sekretariat uczniowski)
– mailowo: sekretariatuczniowski@muzyczna-sosnowa.pl
– na naszym profilu na Facebook`u: proszę szukać pod hasłem „OSM I i II st. Sosnowa”
– na naszej stronie internetowej: www.muzyczna-sosnowa.pl

Poniżej zamieszczamy zakres materiału obowiązujący podczas egzaminu, został on zminimalizowany i dostosowany do istniejącej sytuacji.

Zadania wchodzące w zakres badania uzdolnień muzycznych (OSM I st.)

  1. Powtórzenie głosem pojedynczych dźwięków zagranych na fortepianie.
  2. Powtórzenie głosem kilku dźwięków zagranych na fortepianie (od trzech do pięciu).
  3. Odszukanie zmiany w melodii: dwukrotne zagranie krótkiego motywu muzycznego – odpowiedź na pytanie: czy melodie są takie same, czy różne?
  4. Ile słyszysz dźwięków zagranych jednocześnie na instrumencie? (odpowiedź: jeden, dwa czy wiele? Wiele – to trzy dźwięki)
  5. Zagranie trzech dźwięków równocześnie. Próba zaśpiewania przez dziecko jednego z nich.
  6. Powtórzenie (wyklaskanie) dwóch rytmów, na zasadzie ,,echa” (prowadzący – dziecko).
  7. Chodzenie w tempie muzyki (marsz, podskoki).
  8. Zaśpiewanie piosenki: ,,Kurki trzy” lub ,,Księżycowy kamień” (lub innej wybranej przez dziecko – w języku polskim).

Plik mp3 ,,Kurki trzy”

Plik mp3 ,,Księżycowy kamień”


WYPEŁNIJ FORMULARZ ONLINE

Dokumenty do pobrania (rekrutacja do szkoły I stopnia):

kwestionariusz-kandydata
wniosek OSM I stopnia
zaświadczenie lekarskie


Informacja dla Rodziców dzieci 6 letnich.
Do dokumentacji dotyczącej naboru należy dołączyć :
– zaświadczenie z przedszkola o rocznym przygotowaniu przedszkolnym ( w przypadku dzieci uczęszczających do przedszkola )
– zaświadczenie z poradni psychologiczno – pedagogicznej o gotowości szkolnej ( w przypadku dzieci nieuczęszczających do przedszkola ).


cce04062019