• (+42) 684 63 84, 681 15 68/69
 • sekretariat@muzyczna-sosnowa.pl
 • ul. Sosnowa 9, Łódź 93-102
 • Rekrutacja I stopień

  ulotka

  REKRUTACJA do klasy pierwszej OSM I stopnia 


  Szanowni Państwo,

   

  W oczekiwaniu na kolejne informacje serdecznie zapraszamy do oglądania naszych prezentacji oraz filmu z przykładowymi ćwiczeniami na przesłuchanie wstępne!

  Bliższych informacji udzielamy:
  – telefonicznie pod numerem telefonu (42) 681 15 68/69 wewn. 31 (sekretariat uczniowski)
  – mailowo: sekretariatuczniowski@muzyczna-sosnowa.pl
  – na naszym profilu na Facebook`u: proszę szukać pod hasłem „OSM I i II st. Sosnowa”
  – na naszej stronie internetowej: www.muzyczna-sosnowa.pl

  Poniżej zamieszczamy zakres materiału obowiązujący podczas egzaminu (dot. rekrutacji – rok szkolny 2021/2022), został on zminimalizowany i dostosowany do istniejącej sytuacji.

  Zadania wchodzące w zakres badania uzdolnień muzycznych (OSM I st.)

  1. Powtórzenie głosem pojedynczych dźwięków zagranych na fortepianie.
  2. Powtórzenie głosem kilku dźwięków zagranych na fortepianie (od trzech do pięciu).
  3. Odszukanie zmiany w melodii: dwukrotne zagranie krótkiego motywu muzycznego – odpowiedź na pytanie: czy melodie są takie same, czy różne?
  4. Ile słyszysz dźwięków zagranych jednocześnie na instrumencie? (odpowiedź: jeden, dwa czy wiele? Wiele – to trzy dźwięki)
  5. Zagranie trzech dźwięków równocześnie. Próba zaśpiewania przez dziecko jednego z nich.
  6. Powtórzenie (wyklaskanie) dwóch rytmów, na zasadzie ,,echa” (prowadzący – dziecko).
  7. Chodzenie w tempie muzyki (marsz, podskoki).
  8. Zaśpiewanie piosenki: ,,Kurki trzy” lub ,,Księżycowy kamień” (lub innej wybranej przez dziecko – w języku polskim).

  Plik mp3 ,,Kurki trzy”

  Plik mp3 ,,Księżycowy kamień”

  SKŁADANIE WNIOSKU:

  W formie ONLINE  –  WYPEŁNIJ FORMULARZ ONLINE

  W formie tradycyjnej:

  Dokumenty do pobrania (rekrutacja do szkoły I stopnia):

  kwestionariusz-kandydata
  wniosek OSM I stopnia
  zaświadczenie lekarskie


  Informacja dla Rodziców dzieci 6 letnich.
  Do dokumentacji dotyczącej naboru należy dołączyć :
  – zaświadczenie z przedszkola o rocznym przygotowaniu przedszkolnym ( w przypadku dzieci uczęszczających do przedszkola )
  – zaświadczenie z poradni psychologiczno – pedagogicznej o gotowości szkolnej ( w przypadku dzieci nieuczęszczających do przedszkola ).


  cce04062019