Rada Rodziców

rada_rodzicow

Skład Rady Rodziców 2018/2019 

Prezydium Rady Rodziców:
Przewodnicząca RR                       Joanna Supera
Wiceprzewodniczący RR              Marek Cichoński
Skarbnik RR                                    Beata Naze
Sekretarz RR                                   Agnieszka Zajder

 

Komisja Rewizyjna:       

Przewodniczący KR                        Radosław Garncarz
Członkowie KR                                Wojciech Jonczyk
                                                           Joanna Jachimowska
Teresa Knajsiak