• (+42) 684 63 84, 681 15 68/69
 • sekretariat@muzyczna-sosnowa.pl
 • ul. Sosnowa 9, Łódź 93-102
 • Przetargi

  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI


  „Malowanie pomieszczeń w budynkach Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Łodzi ul. Sosnowa 9” Numer ogłoszenia: 113231-2014; data zamieszczenia: 27.05.2014

  Materiały do pobrania (27.05.2014):
  a) ogłoszenie o zamówieniu (pdf),
  b) specyfikacja istotnych warunków zamówienia (pdf),
  c) załącznik nr 1 do SIWZ (pdf),
  d) załącznik nr 2 do SIWZ (pdf),
  e) załącznik nr 3 do SIWZ (pdf),
  f) załącznik nr 4 do SIWZ (pdf),
  g) załącznik nr 5 do SIWZ (pdf),
  h) załącznik nr 6 do SIWZ (pdf),
  i) załącznik nr 7 do SIWZ – umowa (pdf),
  j) załącznik nr 8 do SIWZ – umowa (pdf),
  k) załącznik nr 9 do SIWZ (pdf),

  przetarg
  przetarg

  Przetarg nieograniczony pn. KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. H. WIENIAWSKIEGO W ŁODZI – DOCIEPLENIE STROPODACHU”

  Materiały do pobrania (7.11.2012):
  a)      ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej-oferty (plik PDF)

  Materiały do pobrania (08.10.2012):
  a)      ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF),
  b)     specyfikacja istotnych warunków zamówienia (plik PDF),
  c)      specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych(plik PDF),
  d)      dokumentacja techniczna (plik PDF),
  e)      kosztorysy nakładcze (przedmiar robót)  (plik ZIP).

  przetarg

  Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. H. WIENIAWSKIEGO W ŁODZI – WYMIANA STOLARKI BUDOWLANEJ, OCIEPLENIE ŚCIAN”

  OBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ POŚWIĘCONĄ REALIZOWANEMU PROJEKTOWI

  Materiały do pobrania (13.08.2012):
  a)      ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF),
  b)      specyfikacja istotnych warunków zamówienia (plik PDF),
  c)      dokumentacja techniczna – projekt budowlano – wykonawczy (plik PDF),
  d)      specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (plik PDF),
  e)      kosztorysy nakładcze (przedmiary) (plik ZIP).

  Materiały do pobrania (16.08.2012):
  a)      zapytania i odpowiedzi do SIWZ – pismo z dnia 16.08.2012 roku,
  b)      modyfikacja zapisów SIWZ – pismo z dnia 16.08.2012 roku,
  c)      ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – 16.08.2012 roku.

  Materiały do pobrania (21.08.2012):
  a)      zapytania i odpowiedzi do SIWZ – pismo z dnia 21.08.2012 roku

  Materiały do pobrania (23.08.2012):
  a)      zapytania i odpowiedzi do SIWZ – pismo z dnia 23.08.2012 roku,
  b)      rysunki uzupełniające,
  c)      kosztorys nakładczy (przedmiar) zmodyfikowany

  Materiały do pobrania (17.09.2012):
  a)      ogłoszenie o wyniku postępowania

  przetarg

  Przetarg nieograniczony pn. „DOSTAWA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH”

  Dokumenty do pobrania:
  ->    ogłoszenie o zamówieniu (plik pdf),
  ->    specyfikacja istotnych warunków zamówienia (plik pdf),
  ->    ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik PDF)

  przetarg

  „ZAKUP I DOSTAWA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH WRAZ Z AKCESORIAMI”

  Pobierz:

  -> ogłoszenie o zamówieniu (plik pdf)   15 IX 2011
  -> SIWZ  (plik pdf)       15 IX 2011
  -> wyjaśnienia oraz modyfikacja SIWZ (plik pdf) 22 IX
  -> ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (plik pdf)   12 IX
  -> ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik PDF)

  przetarg

  „Budowa szkolnego placu zabaw  realizowanego w ramach programu „Radosna szkoła” przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej  I i II stopnia im. H. Wieniawskiego w Łodzi 93-102 Łódź, ul. Sosnowa 9”

  Pobierz:
  —> SIWZ  (plik pdf)
  —> ogłoszenie o zamówieniu (plik pdf)
  —> załącznik nr 1
  —> załącznik nr 2
  —> załącznik nr 3
  —> załącznik nr 4
  —> załącznik nr 5
  —> załącznik nr 6
  —> załącznik nr 7
  —> załącznik nr 8

  Pytania od kontrahentów i odpowiedzi —> plik *.pdf
  Potwierdzenie wyboru oferty —> plik *.jpg
  Uzasadnienie odrzucenia ofert nr 2 —> plik *.jpg

  przetarg

  „Remont dachu budynku szkoły I stopnia, Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. H. Wieniawskiego w Łodzi 93-102 Łódź, ul. Sosnowa 9”

  Pobierz
  —> SIWZ  (plik pdf) – poprawiony 19 IV 2011
  —> ogłoszenie o zamówieniu (plik pdf)
  —> załącznik nr 1
  —> załącznik nr 2
  —> załącznik nr 3
  —> załącznik nr 4
  —> załącznik nr 5
  —> załącznik nr 6
  —> załącznik nr 7 – poprawiony 19 IV 2011
  —> załącznik nr 8
  —> ogłoszenie o wyniku postępowania (plik jpg)

  przetarg

  na skróty

  26
  Listopad
  „Il flauto ricercato” 26-29 listopada 2022

  1. VII Międzynarodowy Konkurs na flet solo „ Il flauto ricercato” zwany w dalszej części Regulaminu – Konkursem jest organizowany przez Centrum Edukacji Artystycznej. Współorganizatorem konkursu jest Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi przy ul. Sosnowej 9, 93-102 Łódź.  2. Konkurs odbędzie się w dniach 26-29 listopada 2022 roku […]

  TERMINY KONSULTACJI I WYWIADÓWEK

  • 22.10.2015r. (czw) – zebranie, konsultacje;
  • 17.12.2015r.(czw) – zebranie, konsultacje; informacje o zagrożeniach oc.niepromującą/nieklasyfik.;
  • 28.01.2016r.(czw) – wywiadówki semestralne; (oprócz klas maturalnych)
  • 12.04.2016r. (wt) – zebranie, konsultacje;
  • 09.06.2016r. (wt) – zebranie, konsultacje; informacje o zagrożeniach oceną niepromującą/nieklasyfikowaniem.