Przetargi

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI


„Malowanie pomieszczeń w budynkach Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Łodzi ul. Sosnowa 9” Numer ogłoszenia: 113231-2014; data zamieszczenia: 27.05.2014

Materiały do pobrania (27.05.2014):
a) ogłoszenie o zamówieniu (pdf),
b) specyfikacja istotnych warunków zamówienia (pdf),
c) załącznik nr 1 do SIWZ (pdf),
d) załącznik nr 2 do SIWZ (pdf),
e) załącznik nr 3 do SIWZ (pdf),
f) załącznik nr 4 do SIWZ (pdf),
g) załącznik nr 5 do SIWZ (pdf),
h) załącznik nr 6 do SIWZ (pdf),
i) załącznik nr 7 do SIWZ – umowa (pdf),
j) załącznik nr 8 do SIWZ – umowa (pdf),
k) załącznik nr 9 do SIWZ (pdf),

przetarg
przetarg

Przetarg nieograniczony pn. KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. H. WIENIAWSKIEGO W ŁODZI – DOCIEPLENIE STROPODACHU”

Materiały do pobrania (7.11.2012):
a)      ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej-oferty (plik PDF)

Materiały do pobrania (08.10.2012):
a)      ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF),
b)     specyfikacja istotnych warunków zamówienia (plik PDF),
c)      specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych(plik PDF),
d)      dokumentacja techniczna (plik PDF),
e)      kosztorysy nakładcze (przedmiar robót)  (plik ZIP).

przetarg

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. H. WIENIAWSKIEGO W ŁODZI – WYMIANA STOLARKI BUDOWLANEJ, OCIEPLENIE ŚCIAN”

OBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ POŚWIĘCONĄ REALIZOWANEMU PROJEKTOWI

Materiały do pobrania (13.08.2012):
a)      ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF),
b)      specyfikacja istotnych warunków zamówienia (plik PDF),
c)      dokumentacja techniczna – projekt budowlano – wykonawczy (plik PDF),
d)      specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (plik PDF),
e)      kosztorysy nakładcze (przedmiary) (plik ZIP).

Materiały do pobrania (16.08.2012):
a)      zapytania i odpowiedzi do SIWZ – pismo z dnia 16.08.2012 roku,
b)      modyfikacja zapisów SIWZ – pismo z dnia 16.08.2012 roku,
c)      ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – 16.08.2012 roku.

Materiały do pobrania (21.08.2012):
a)      zapytania i odpowiedzi do SIWZ – pismo z dnia 21.08.2012 roku

Materiały do pobrania (23.08.2012):
a)      zapytania i odpowiedzi do SIWZ – pismo z dnia 23.08.2012 roku,
b)      rysunki uzupełniające,
c)      kosztorys nakładczy (przedmiar) zmodyfikowany

Materiały do pobrania (17.09.2012):
a)      ogłoszenie o wyniku postępowania

przetarg

Przetarg nieograniczony pn. „DOSTAWA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH”

Dokumenty do pobrania:
->    ogłoszenie o zamówieniu (plik pdf),
->    specyfikacja istotnych warunków zamówienia (plik pdf),
->    ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik PDF)

przetarg

„ZAKUP I DOSTAWA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH WRAZ Z AKCESORIAMI”

Pobierz:

-> ogłoszenie o zamówieniu (plik pdf)   15 IX 2011
-> SIWZ  (plik pdf)       15 IX 2011
-> wyjaśnienia oraz modyfikacja SIWZ (plik pdf) 22 IX
-> ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (plik pdf)   12 IX
-> ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik PDF)

przetarg

„Budowa szkolnego placu zabaw  realizowanego w ramach programu „Radosna szkoła” przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej  I i II stopnia im. H. Wieniawskiego w Łodzi 93-102 Łódź, ul. Sosnowa 9”

Pobierz:
—> SIWZ  (plik pdf)
—> ogłoszenie o zamówieniu (plik pdf)
—> załącznik nr 1
—> załącznik nr 2
—> załącznik nr 3
—> załącznik nr 4
—> załącznik nr 5
—> załącznik nr 6
—> załącznik nr 7
—> załącznik nr 8

Pytania od kontrahentów i odpowiedzi —> plik *.pdf
Potwierdzenie wyboru oferty —> plik *.jpg
Uzasadnienie odrzucenia ofert nr 2 —> plik *.jpg

przetarg

„Remont dachu budynku szkoły I stopnia, Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. H. Wieniawskiego w Łodzi 93-102 Łódź, ul. Sosnowa 9”

Pobierz
—> SIWZ  (plik pdf) – poprawiony 19 IV 2011
—> ogłoszenie o zamówieniu (plik pdf)
—> załącznik nr 1
—> załącznik nr 2
—> załącznik nr 3
—> załącznik nr 4
—> załącznik nr 5
—> załącznik nr 6
—> załącznik nr 7 – poprawiony 19 IV 2011
—> załącznik nr 8
—> ogłoszenie o wyniku postępowania (plik jpg)

przetarg

na skróty

29
Październik
VI Ogólnopolski Konkurs ” Miniatura na Harfę Celtycką”

VI Ogólnopolski Konkurs ” Miniatura na Harfę Celtycką” KARTA ZGLOSZENIA NA KONKURS  plik PDF Regulamin 1. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Artystycznej oraz Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi. 2. Celem konkursu jest popularyzacja muzyki na harfę celtycką oraz umożliwienie młodym wykonawcom prezentacji swych umiejętności oraz ich konfrontacji z […]

TERMINY KONSULTACJI I WYWIADÓWEK

  • 22.10.2015r. (czw) – zebranie, konsultacje;
  • 17.12.2015r.(czw) – zebranie, konsultacje; informacje o zagrożeniach oc.niepromującą/nieklasyfik.;
  • 28.01.2016r.(czw) – wywiadówki semestralne; (oprócz klas maturalnych)
  • 12.04.2016r. (wt) – zebranie, konsultacje;
  • 09.06.2016r. (wt) – zebranie, konsultacje; informacje o zagrożeniach oceną niepromującą/nieklasyfikowaniem.