Projekty

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. H. Wieniawskiego w Łodzi zrealizuje w latach 2018 – 2020
zadanie pn.:
„Remont sali koncertowej w budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. H. Wieniawskiego w Łodzi
dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

mkidn

„W zielone gramy – dotknij, zrozum, pokochaj” – utworzenie pracowni edukacji ekologicznej w Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. H. Wieniawskiego dla szkoły podstawowej.

Całkowity koszt projektu – 26 243,33 PLN

Kwota dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 20.699,00 PLN

wfos

„W rytmie ekologii”utworzenie pracowni edukacji ekologicznej w Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. H. Wieniawskiego dla gimnazjum i liceum.

Całkowity koszt projektu – 35 500,00 PLN

Kwota dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 29.030,00 PLN

wfos

OSM I i II st. im. H. Wieniawskiego jest beneficjentem rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 „Aktywna tablica”.

tablica

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi informuje, iż w 2016 roku realizowała w oparciu o umowę nr 03626/16/FPK/DEK z dnia 10.08.2016 roku zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy i remontu sal koncertowych OSM w Łodzi”. W ramach realizacji zadania została opracowana dokumentacja projektowo -kosztorysowa przebudowy i remontu dwóch sal (koncertowej i kameralnej) zwierającą projekt budowlany, projekt aranżacji wnętrz, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorys inwestorski, przedmiar. Uzyskano również dokument uprawniający do realizacji prac zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane zgłoszenie wykonania robót budowlanych. Wartośc uzyskanego dofinansowania ze środków MKiDN – 120.000,00 zł

mkidn

W 2013 roku Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. H. Wieniawskiego w Łodzi zrealizowała zadania pn. „Doposażenie OSM I i II stopnia w Łodzi w niezbędny sprzęt komputerowy”. Zadanie było współfinansowane ze środków MKiDN. Wartość całkowita projektu wyniosła 33.700,00 zł, wartość dotacji MKiDN – 28.000,00 zł.

W ramach realizacji zadania dokonano zakupu:
a)    8 zestawów komputerowych (jednostka + monitor) wraz z oprogramowaniem (biurowe _ antywirusowe),
b)    drukarki (1 szt.),
c)    akcesoriów komputerowych (klawiatury 3 szt., myszki 3 szt.) 
Zakładany zakres zadania został zrealizowano w 100%.


W 2012 roku, w ramach realizacji zadania pn.„” Z muzyką przez świat”- rozbudowa instrumentarium dla potrzeb OSM I i II stopnia w Łodzi” dokonano zakupu n/w instrumentów:

gitara koncertowa – 1 szt., 
pianino elektryczne – 1 szt.,
obój – 3 szt., 
fagot – 3 szt., 
wiolonczela – 2 szt., 
pianino klasyczne – 1 szt., 
akordeon – 1 szt.
Zadanie było realizowane przy udziale środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 100.000,00 zł. Udział własny wyniósł – 38.121,00 zł. Wartość całkowita – 138.121,00 zł.


projektOgólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. H. Wieniawskiegozrealizowała w 2012 roku projekt pn. „III  Międzynarodowy Konkurs na flet solo „Il flauto ricercato””. Zadanie został dofinansowane ze środków MKiDN w wysokości 17.000,00 zł.

III Międzynarodowy konkurs na flet solo „il flauto ricercato” odbył się w dniach 14  – 16 listopada 2012 roku (część konkursowa) oraz 17 listopada 2012 roku (koncert jurorów). Uczestnicy w kategorii solo przygotowali po 2 utwory w każdym etapie (program w załączeniu) natomiast w kategorii – duet fletowy, konkurs był jednoetapowy z programem  dowolnym. Uczestnicy reprezentowali szkoły muzyczne z: Warszawy, Poznania, Kielc, Koszalina, Łodzi, Białegostoku, Bydgoszczy, Skierniewic, Gdańska, Budapesztu.

Odbyło się po 5 wykładów oraz ćwiczeń (konsultacji metodycznych), dotyczących warsztatu gry na flecie oraz koncentracji podczas gry na tym instrumencie. Ponadto miał miejsce wykład i ćwiczenia dotyczące konserwacji oraz nauki korekty instrumentu. Odbyły się 4 koncerty oraz dodatkowo koncert jurorów konkursu wraz z kwartetem smyczkowym PrimaVista w Filharmonii Łódzkiej. Ciekawostką tego koncertu był utwór skomponowany przez Marcina Wernera specjalnie na Il flauto ricercato 2012 wykonany przez wszystkich uczestników tegoż koncertu.


W 2011 roku, w ramach realizacji zadania pn. „Zakup instrumentów muzycznych dla OSM I i II stopnia w Łodzi” dokonano zakupu n/w instrumentów:
a) skrzypce 1/8 marki STRUNAL model 16W wraz ze smyczkiem oraz futerałem w ilości 8 sztuk,
b) skrzypce 1/4 marki STRUNAL model 1930 wraz ze smyczkiem oraz futerałem w ilości 8 sztuk,
c) skrzypce 1/2 marki STRUNAL model 1750 wraz ze smyczkiem orlogo_mkidnaz futerałem w ilości 14 sztuk,
d) skrzypce 3/4 marki STRUNAL model 175W wraz ze smyczkiem oraz futerałem w ilości 14 sztuk,
e) wiolonczele 1/4 marki STRUNAL model 4/4W wraz ze smyczkiem oraz pokrowcem w ilości 4 sztuk,
f) wiolonczele 1/2 marki STRUNAL model 4/4W wraz ze smyczkiem oraz pokrowcem w ilości 4 sztuk,
g) wiolonczele 3/4 marki STRUNAL model 4/4W wraz ze smyczkiem oraz pokrowcem w ilości 4 sztuk,
h) altówka 3/4 marki STRUNAL model 39 wraz z futerałem w ilości 1 szt.
Zadanie było realizowane przy udziale środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 84.999,93 zł. Udział własny wyniósł – 34.999,99 zł. Wartość całkowita – 119.999,92 zł.

1   2

 

3 4


Informujemy, ze w ramach programu „Radosna Szkoła” zakupiono w roku 2010 pomoce dydaktyczne do świetlicy szkolnej za sumę 12.000zł

mkidn

na skróty

29
Październik
VI Ogólnopolski Konkurs ” Miniatura na Harfę Celtycką”

VI Ogólnopolski Konkurs ” Miniatura na Harfę Celtycką” KARTA ZGLOSZENIA NA KONKURS  plik PDF Regulamin 1. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Artystycznej oraz Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi. 2. Celem konkursu jest popularyzacja muzyki na harfę celtycką oraz umożliwienie młodym wykonawcom prezentacji swych umiejętności oraz ich konfrontacji z […]

TERMINY KONSULTACJI I WYWIADÓWEK

  • 22.10.2015r. (czw) – zebranie, konsultacje;
  • 17.12.2015r.(czw) – zebranie, konsultacje; informacje o zagrożeniach oc.niepromującą/nieklasyfik.;
  • 28.01.2016r.(czw) – wywiadówki semestralne; (oprócz klas maturalnych)
  • 12.04.2016r. (wt) – zebranie, konsultacje;
  • 09.06.2016r. (wt) – zebranie, konsultacje; informacje o zagrożeniach oceną niepromującą/nieklasyfikowaniem.