• (+42) 684 63 84, 681 15 68/69
 • sekretariat@muzyczna-sosnowa.pl
 • ul. Sosnowa 9, Łódź 93-102
 • Projekty

  Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi w latach 2021 – 2022 realizuje zadanie dofinansowane w ramach programu Infrastruktura szkolnictwa artystycznego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

  Nazwa zadania: „Prace termomodernizacyjne dachu w budynku OSM w Łodzi”

  Całkowita wartość zadania: 697 367, 91 zł

  Wartość dofinansowania: 697 367, 91 zł

  Opis zadania:

  Zakładanym celem zadania jest poprawa warunków funkcjonowania wnioskodawcy oraz poprawa warunków dla procesu kształcenia artystycznego poprzez zapewnienie optymalnego – odpowiedniego zaplecza technicznego do rozwijania umiejętności uzdolnionych dzieci i młodzieży – uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. H. Wieniawskiego w Łodzi.

  Realizacja zadania umożliwi również organizację ważnych z artystycznego punktu widzenia wydarzeń kulturalnych skierowanych zarówno do młodzieży szkolnej ale również społeczności lokalnej.

  Zakładany cel zostanie osiągnięty wskutek przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych i budowlano – instalacyjnych modernizacji dachu nad pomieszczeniami (salą kameralną, koncertową, gimnastyczną, foyer i foyer orkiestry, łącznikiem) – prace będą stanowiły kontynuację zrealizowanych przez Wnioskodawcę prac związanych z modernizacją części Szkoły zawierającej Salę koncertową wraz z zapleczem realizatorskim.

  Przeprowadzenie zaplanowanych prac modernizacyjnych doprowadzi do osiągnięcia szczegółowego celu projektu, zakończenia kompleksowego remontu Sali koncertowej wraz infrastrukturą towarzyszącą.

  mkidn_kolor
  znaki_strona_www

  Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. H. Wieniawskiego w Łodzi zrealizuje w latach 2018 – 2020
  zadanie pn.:
  „Remont sali koncertowej w budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. H. Wieniawskiego w Łodzi
  dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

  mkidn

  „W zielone gramy – dotknij, zrozum, pokochaj” – utworzenie pracowni edukacji ekologicznej w Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. H. Wieniawskiego dla szkoły podstawowej.

  Całkowity koszt projektu – 26 243,33 PLN

  Kwota dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 20.699,00 PLN

  wfos

  „W rytmie ekologii”utworzenie pracowni edukacji ekologicznej w Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. H. Wieniawskiego dla gimnazjum i liceum.

  Całkowity koszt projektu – 35 500,00 PLN

  Kwota dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 29.030,00 PLN

  wfos

  OSM I i II st. im. H. Wieniawskiego jest beneficjentem rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 „Aktywna tablica”.

  tablica

  Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi informuje, iż w 2016 roku realizowała w oparciu o umowę nr 03626/16/FPK/DEK z dnia 10.08.2016 roku zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy i remontu sal koncertowych OSM w Łodzi”. W ramach realizacji zadania została opracowana dokumentacja projektowo -kosztorysowa przebudowy i remontu dwóch sal (koncertowej i kameralnej) zwierającą projekt budowlany, projekt aranżacji wnętrz, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorys inwestorski, przedmiar. Uzyskano również dokument uprawniający do realizacji prac zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane zgłoszenie wykonania robót budowlanych. Wartośc uzyskanego dofinansowania ze środków MKiDN – 120.000,00 zł

  mkidn

  W 2013 roku Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. H. Wieniawskiego w Łodzi zrealizowała zadania pn. „Doposażenie OSM I i II stopnia w Łodzi w niezbędny sprzęt komputerowy”. Zadanie było współfinansowane ze środków MKiDN. Wartość całkowita projektu wyniosła 33.700,00 zł, wartość dotacji MKiDN – 28.000,00 zł.

  W ramach realizacji zadania dokonano zakupu:
  a)    8 zestawów komputerowych (jednostka + monitor) wraz z oprogramowaniem (biurowe _ antywirusowe),
  b)    drukarki (1 szt.),
  c)    akcesoriów komputerowych (klawiatury 3 szt., myszki 3 szt.) 
  Zakładany zakres zadania został zrealizowano w 100%.


  W 2012 roku, w ramach realizacji zadania pn.„” Z muzyką przez świat”- rozbudowa instrumentarium dla potrzeb OSM I i II stopnia w Łodzi” dokonano zakupu n/w instrumentów:

  gitara koncertowa – 1 szt., 
  pianino elektryczne – 1 szt.,
  obój – 3 szt., 
  fagot – 3 szt., 
  wiolonczela – 2 szt., 
  pianino klasyczne – 1 szt., 
  akordeon – 1 szt.
  Zadanie było realizowane przy udziale środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 100.000,00 zł. Udział własny wyniósł – 38.121,00 zł. Wartość całkowita – 138.121,00 zł.


  projekt  Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. H. Wieniawskiegozrealizowała w 2012 roku projekt pn. „III  Międzynarodowy Konkurs na flet solo „Il flauto ricercato””. Zadanie został dofinansowane ze środków MKiDN w wysokości 17.000,00 zł.

  III Międzynarodowy konkurs na flet solo „il flauto ricercato” odbył się w dniach 14  – 16 listopada 2012 roku (część konkursowa) oraz 17 listopada 2012 roku (koncert jurorów). Uczestnicy w kategorii solo przygotowali po 2 utwory w każdym etapie (program w załączeniu) natomiast w kategorii – duet fletowy, konkurs był jednoetapowy z programem  dowolnym. Uczestnicy reprezentowali szkoły muzyczne z: Warszawy, Poznania, Kielc, Koszalina, Łodzi, Białegostoku, Bydgoszczy, Skierniewic, Gdańska, Budapesztu.

  Odbyło się po 5 wykładów oraz ćwiczeń (konsultacji metodycznych), dotyczących warsztatu gry na flecie oraz koncentracji podczas gry na tym instrumencie. Ponadto miał miejsce wykład i ćwiczenia dotyczące konserwacji oraz nauki korekty instrumentu. Odbyły się 4 koncerty oraz dodatkowo koncert jurorów konkursu wraz z kwartetem smyczkowym PrimaVista w Filharmonii Łódzkiej. Ciekawostką tego koncertu był utwór skomponowany przez Marcina Wernera specjalnie na Il flauto ricercato 2012 wykonany przez wszystkich uczestników tegoż koncertu.


  W 2011 roku, w ramach realizacji zadania pn. „Zakup instrumentów muzycznych dla OSM I i II stopnia w Łodzi” dokonano zakupu n/w instrumentów:
  a) skrzypce 1/8 marki STRUNAL model 16W wraz ze smyczkiem oraz futerałem w ilości 8 sztuk,
  b) skrzypce 1/4 marki STRUNAL model 1930 wraz ze smyczkiem oraz futerałem w ilości 8 sztuk,
  c) skrzypce 1/2 marki STRUNAL model 1750 wraz ze smyczkiem orlogo_mkidnaz futerałem w ilości 14 sztuk,
  d) skrzypce 3/4 marki STRUNAL model 175W wraz ze smyczkiem oraz futerałem w ilości 14 sztuk,
  e) wiolonczele 1/4 marki STRUNAL model 4/4W wraz ze smyczkiem oraz pokrowcem w ilości 4 sztuk,
  f) wiolonczele 1/2 marki STRUNAL model 4/4W wraz ze smyczkiem oraz pokrowcem w ilości 4 sztuk,
  g) wiolonczele 3/4 marki STRUNAL model 4/4W wraz ze smyczkiem oraz pokrowcem w ilości 4 sztuk,
  h) altówka 3/4 marki STRUNAL model 39 wraz z futerałem w ilości 1 szt.
  Zadanie było realizowane przy udziale środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 84.999,93 zł. Udział własny wyniósł – 34.999,99 zł. Wartość całkowita – 119.999,92 zł.

  1   2

   

  3 4


  Informujemy, ze w ramach programu „Radosna Szkoła” zakupiono w roku 2010 pomoce dydaktyczne do świetlicy szkolnej za sumę 12.000zł

  mkidn

  na skróty

  26
  Listopad
  „Il flauto ricercato” 26-29 listopada 2022

  1. VII Międzynarodowy Konkurs na flet solo „ Il flauto ricercato” zwany w dalszej części Regulaminu – Konkursem jest organizowany przez Centrum Edukacji Artystycznej. Współorganizatorem konkursu jest Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi przy ul. Sosnowej 9, 93-102 Łódź.  2. Konkurs odbędzie się w dniach 26-29 listopada 2022 roku […]

  TERMINY KONSULTACJI I WYWIADÓWEK

  • 22.10.2015r. (czw) – zebranie, konsultacje;
  • 17.12.2015r.(czw) – zebranie, konsultacje; informacje o zagrożeniach oc.niepromującą/nieklasyfik.;
  • 28.01.2016r.(czw) – wywiadówki semestralne; (oprócz klas maturalnych)
  • 12.04.2016r. (wt) – zebranie, konsultacje;
  • 09.06.2016r. (wt) – zebranie, konsultacje; informacje o zagrożeniach oceną niepromującą/nieklasyfikowaniem.