• (+42) 684 63 84, 681 15 68/69
 • sekretariat@muzyczna-sosnowa.pl
 • ul. Sosnowa 9, Łódź 93-102
 • Projekty

  Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. H. Wieniawskiego w Łodzi zrealizuje w latach 2018 – 2020
  zadanie pn.:
  „Remont sali koncertowej w budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. H. Wieniawskiego w Łodzi
  dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

  mkidn

  „W zielone gramy – dotknij, zrozum, pokochaj” – utworzenie pracowni edukacji ekologicznej w Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. H. Wieniawskiego dla szkoły podstawowej.

  Całkowity koszt projektu – 26 243,33 PLN

  Kwota dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 20.699,00 PLN

  wfos

  „W rytmie ekologii”utworzenie pracowni edukacji ekologicznej w Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. H. Wieniawskiego dla gimnazjum i liceum.

  Całkowity koszt projektu – 35 500,00 PLN

  Kwota dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 29.030,00 PLN

  wfos

  OSM I i II st. im. H. Wieniawskiego jest beneficjentem rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 „Aktywna tablica”.

  tablica

  Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi informuje, iż w 2016 roku realizowała w oparciu o umowę nr 03626/16/FPK/DEK z dnia 10.08.2016 roku zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy i remontu sal koncertowych OSM w Łodzi”. W ramach realizacji zadania została opracowana dokumentacja projektowo -kosztorysowa przebudowy i remontu dwóch sal (koncertowej i kameralnej) zwierającą projekt budowlany, projekt aranżacji wnętrz, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorys inwestorski, przedmiar. Uzyskano również dokument uprawniający do realizacji prac zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane zgłoszenie wykonania robót budowlanych. Wartośc uzyskanego dofinansowania ze środków MKiDN – 120.000,00 zł

  mkidn

  W 2013 roku Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. H. Wieniawskiego w Łodzi zrealizowała zadania pn. „Doposażenie OSM I i II stopnia w Łodzi w niezbędny sprzęt komputerowy”. Zadanie było współfinansowane ze środków MKiDN. Wartość całkowita projektu wyniosła 33.700,00 zł, wartość dotacji MKiDN – 28.000,00 zł.

  W ramach realizacji zadania dokonano zakupu:
  a)    8 zestawów komputerowych (jednostka + monitor) wraz z oprogramowaniem (biurowe _ antywirusowe),
  b)    drukarki (1 szt.),
  c)    akcesoriów komputerowych (klawiatury 3 szt., myszki 3 szt.) 
  Zakładany zakres zadania został zrealizowano w 100%.


  W 2012 roku, w ramach realizacji zadania pn.„” Z muzyką przez świat”- rozbudowa instrumentarium dla potrzeb OSM I i II stopnia w Łodzi” dokonano zakupu n/w instrumentów:

  gitara koncertowa – 1 szt., 
  pianino elektryczne – 1 szt.,
  obój – 3 szt., 
  fagot – 3 szt., 
  wiolonczela – 2 szt., 
  pianino klasyczne – 1 szt., 
  akordeon – 1 szt.
  Zadanie było realizowane przy udziale środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 100.000,00 zł. Udział własny wyniósł – 38.121,00 zł. Wartość całkowita – 138.121,00 zł.


  projekt  Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. H. Wieniawskiegozrealizowała w 2012 roku projekt pn. „III  Międzynarodowy Konkurs na flet solo „Il flauto ricercato””. Zadanie został dofinansowane ze środków MKiDN w wysokości 17.000,00 zł.

  III Międzynarodowy konkurs na flet solo „il flauto ricercato” odbył się w dniach 14  – 16 listopada 2012 roku (część konkursowa) oraz 17 listopada 2012 roku (koncert jurorów). Uczestnicy w kategorii solo przygotowali po 2 utwory w każdym etapie (program w załączeniu) natomiast w kategorii – duet fletowy, konkurs był jednoetapowy z programem  dowolnym. Uczestnicy reprezentowali szkoły muzyczne z: Warszawy, Poznania, Kielc, Koszalina, Łodzi, Białegostoku, Bydgoszczy, Skierniewic, Gdańska, Budapesztu.

  Odbyło się po 5 wykładów oraz ćwiczeń (konsultacji metodycznych), dotyczących warsztatu gry na flecie oraz koncentracji podczas gry na tym instrumencie. Ponadto miał miejsce wykład i ćwiczenia dotyczące konserwacji oraz nauki korekty instrumentu. Odbyły się 4 koncerty oraz dodatkowo koncert jurorów konkursu wraz z kwartetem smyczkowym PrimaVista w Filharmonii Łódzkiej. Ciekawostką tego koncertu był utwór skomponowany przez Marcina Wernera specjalnie na Il flauto ricercato 2012 wykonany przez wszystkich uczestników tegoż koncertu.


  W 2011 roku, w ramach realizacji zadania pn. „Zakup instrumentów muzycznych dla OSM I i II stopnia w Łodzi” dokonano zakupu n/w instrumentów:
  a) skrzypce 1/8 marki STRUNAL model 16W wraz ze smyczkiem oraz futerałem w ilości 8 sztuk,
  b) skrzypce 1/4 marki STRUNAL model 1930 wraz ze smyczkiem oraz futerałem w ilości 8 sztuk,
  c) skrzypce 1/2 marki STRUNAL model 1750 wraz ze smyczkiem orlogo_mkidnaz futerałem w ilości 14 sztuk,
  d) skrzypce 3/4 marki STRUNAL model 175W wraz ze smyczkiem oraz futerałem w ilości 14 sztuk,
  e) wiolonczele 1/4 marki STRUNAL model 4/4W wraz ze smyczkiem oraz pokrowcem w ilości 4 sztuk,
  f) wiolonczele 1/2 marki STRUNAL model 4/4W wraz ze smyczkiem oraz pokrowcem w ilości 4 sztuk,
  g) wiolonczele 3/4 marki STRUNAL model 4/4W wraz ze smyczkiem oraz pokrowcem w ilości 4 sztuk,
  h) altówka 3/4 marki STRUNAL model 39 wraz z futerałem w ilości 1 szt.
  Zadanie było realizowane przy udziale środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 84.999,93 zł. Udział własny wyniósł – 34.999,99 zł. Wartość całkowita – 119.999,92 zł.

  1   2

   

  3 4


  Informujemy, ze w ramach programu „Radosna Szkoła” zakupiono w roku 2010 pomoce dydaktyczne do świetlicy szkolnej za sumę 12.000zł

  mkidn

  na skróty

  27
  Styczeń
  II Regionalne Konfrontacje Instrumenty Dęte Blaszane

  II Regionalne Konfrontacje Instrumenty Dęte Blaszane dla uczniów Szkół Muzycznych I i II stopnia Regionu Łódzkiego KOMUNIKAT II Regionalne Konfrontacje „Instrumenty Dęte Blaszane” Z uwagi na zaistniałą sytuację nauczania zdalnego w szkołach na początku stycznia b.r., organizatorzy II Konfrontacji zdecydowali o przedłużeniu terminu nadsyłania zgłoszeń(pkt.16 Regulaminu) – do 25.01 2022 roku włącznie. Obrady Jury odbędą się w […]

  TERMINY KONSULTACJI I WYWIADÓWEK

  • 22.10.2015r. (czw) – zebranie, konsultacje;
  • 17.12.2015r.(czw) – zebranie, konsultacje; informacje o zagrożeniach oc.niepromującą/nieklasyfik.;
  • 28.01.2016r.(czw) – wywiadówki semestralne; (oprócz klas maturalnych)
  • 12.04.2016r. (wt) – zebranie, konsultacje;
  • 09.06.2016r. (wt) – zebranie, konsultacje; informacje o zagrożeniach oceną niepromującą/nieklasyfikowaniem.