Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących

Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i teoretycznych:

mgr Katarzyna Bańkowska – matematyka
mgr Agata Cichecka – edukacja wczesnoszkolna
mgr Joanna Ciesielska – edukacja wczesnoszkolna
mgr Anna Dudek-Stanisz – język niemiecki
mgr Agnieszka Feliniak – język angielski
mgr mgr Renata Foryś – edukacja wczesnoszkolna
mgr Kamilla Goss – język polski
mgr Agata Góra – matematyka
mgr Joanna Grabowska-Polak – edukacja wczesnoszkolna
mgr Zenon Juszczak – fizyka
mgr Kinga Kaźmierska – język angielski
mgr Paweł Kidula – informatyka, technologia informacyjna
mgr Jadwiga Konikowska – język niemiecki
mgr Anna Koroza – etyka
mgr Adian Kowalczyk – informatyka
mgr Sylwia Kozłowska-Nowak – biologia, chemia
s. Dorota Krakowiecka – religia
mgr Anna Kucińska – wychowanie fizyczne

mgr Sebastian Litwa – historia
mgr Rafał Lorek – edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Leokadia Marciniak – język niemiecki
mgr Agata Matusiak – język angielski
mgr Beata Matuszewska – edukacja wczesnoszkolna
ks.  Grzegorz Matynia – religia
mgr Barbara Moryń-Kaczor – edukacja wczesnoszkolna
mgr Małgorzata Nawrocka – podstawy przedsiębiorczości
mgr Jarosław Nowak – język angielski
mgr Iwona Ornatowska – język polski
mgr Jolanta Osowska – język angielski
mgr Agnieszka Piotrowska – wychowanie fizyczne
mgr Andrzej Piotrowski – wychowanie fizyczne
mgr Piotr Piotrowski – wychowanie fizyczne
mgr Anna Piwowarska – edukacja wczesnoszkolna
mgr Joanna Przedworska – język polski, historia

mgr Piotr Przedworski – historia
mgr Agnieszka Pustuła-Kunowska – edukacja wczesnoszkolna
mgr Olga Rzepecka – plastyka, technika
mgr Joanna Słowikowska – język polski
s. Elżbieta Stępniewska – religia
mgr Izabela Szymańska-Nowicka – edukacja wczesnoszkolna
mgr Małgorzata Szarwark – chemia
mgr Małgorzata Targowska – matematyka
mgr Małgorzata Tartanus – matematyka
mgr Jolanta Terka – matematyka
mgr Ilona Wiśniewska – przyroda
mgr Anna Wędzik – język polski
mgr Anna Zagajewska – język polski
mgr Krzysztof Zakręcki – geografia

Wychowawcy świetlicy:

1. mgr Joanna Jeziorska
2. mgr Magdalena Pacholska
3. mgr Małgorzata Wójcikowska

Psycholodzy szkolni:

1. mgr Magdalena Pacholska – szkoła I stopnia
2. mgr Beata Radzio – szkoła II stopnia

Nauczyciele-bibliotekarze:

1. mgr Anna Grzegorzewska
2. mgr Elżbieta Rębowska
3. mgr Mariusz Rębowski
4. mgr Elżbieta Stępnik