• (+42) 684 63 84, 681 15 68/69
 • sekretariat@muzyczna-sosnowa.pl
 • ul. Sosnowa 9, Łódź 93-102
 • Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących

  Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i teoretycznych:

  mgr Katarzyna Bańkowska – matematyka
  mgr Agata Cichecka – edukacja wczesnoszkolna
  mgr Joanna Ciesielska – edukacja wczesnoszkolna
  mgr Anna Dudek-Stanisz – język niemiecki
  mgr Agnieszka Feliniak – język angielski
  mgr mgr Renata Foryś – edukacja wczesnoszkolna
  mgr Kamilla Goss – język polski
  mgr Agata Góra – matematyka
  mgr Joanna Grabowska-Polak – edukacja wczesnoszkolna
  mgr Zenon Juszczak – fizyka
  mgr Kinga Kaźmierska – język angielski
  mgr Paweł Kidula – informatyka, technologia informacyjna
  mgr Jadwiga Konikowska – język niemiecki
  mgr Anna Koroza – etyka
  mgr Adian Kowalczyk – informatyka
  mgr Sylwia Kozłowska-Nowak – biologia, chemia
  s. Dorota Krakowiecka – religia
  mgr Anna Kucińska – wychowanie fizyczne

  mgr Sebastian Litwa – historia
  mgr Rafał Lorek – edukacja dla bezpieczeństwa
  mgr Leokadia Marciniak – język niemiecki
  mgr Agata Matusiak – język angielski
  mgr Beata Matuszewska – edukacja wczesnoszkolna
  ks.  Grzegorz Matynia – religia
  mgr Barbara Moryń-Kaczor – edukacja wczesnoszkolna
  mgr Małgorzata Nawrocka – podstawy przedsiębiorczości
  mgr Jarosław Nowak – język angielski
  mgr Iwona Ornatowska – język polski
  mgr Jolanta Osowska – język angielski
  mgr Agnieszka Piotrowska – wychowanie fizyczne
  mgr Andrzej Piotrowski – wychowanie fizyczne
  mgr Piotr Piotrowski – wychowanie fizyczne
  mgr Anna Piwowarska – edukacja wczesnoszkolna
  mgr Joanna Przedworska – język polski, historia

  mgr Piotr Przedworski – historia
  mgr Agnieszka Pustuła-Kunowska – edukacja wczesnoszkolna
  mgr Olga Rzepecka – plastyka, technika
  mgr Joanna Słowikowska – język polski
  s. Elżbieta Stępniewska – religia
  mgr Izabela Szymańska-Nowicka – edukacja wczesnoszkolna
  mgr Małgorzata Szarwark – chemia
  mgr Małgorzata Targowska – matematyka
  mgr Małgorzata Tartanus – matematyka
  mgr Jolanta Terka – matematyka
  mgr Ilona Wiśniewska – przyroda
  mgr Anna Wędzik – język polski
  mgr Anna Zagajewska – język polski
  mgr Krzysztof Zakręcki – geografia

  Wychowawcy świetlicy:

  1. mgr Joanna Jeziorska
  2. mgr Magdalena Pacholska
  3. mgr Małgorzata Wójcikowska

  Psycholodzy szkolni:

  1. mgr Magdalena Pacholska – szkoła I stopnia
  2. mgr Beata Radzio – szkoła II stopnia

  Nauczyciele-bibliotekarze:

  1. mgr Anna Grzegorzewska
  2. mgr Elżbieta Rębowska
  3. mgr Mariusz Rębowski
  4. mgr Elżbieta Stępnik