Kalendarium szkolne

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. H.Wieniawskiego w Łodzi

INFORMACJE DLA RODZICÓW – ROK SZKOLNY 2021/2022

DYŻURY DYREKTORÓW

DYŻURY STAŁE 
Dyrektor Małgorzata Ircha poniedziałek     godz. 15:00-17:00 p. 2
czwartek            godz. 14:00-16:00
Wicedyrektor ds. ogólnokształc. I st.Joanna Przedworska

 

co druga środa godz. 15:00-18:00 p. 129
Wicedyrektor ds. muzycznych I st.Krzysztof Wójcikowski poniedziałek     godz. 18:00-19:00 p. 116
wtorek                godz. 17:00-18:00
Wicedyrektor ds. ogólnokształc. II st.Iwona Ornatowska środa                   godz. 14:00-18:00 p. 110
wtorek                godz. 12:00–14:00
czwartek             godz. 10:00-12:00
Wicedyrektor ds. muzycznych II st.Anna Dryniak-Szczechowicz czwartek             godz. 18:00-19:00 p. 1
piątek                   godz. 16:00-18:00

TERMINY KONSULTACJI I WYWIADÓWEK-  – zebranie, konsultacje;

● TERMINY WYSTAWIENIA OCEN ŚRÓDOKRESOWYCH Z PRZEDM. MUZYCZNYCH


● TERMINY EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH

●  DNI WOLNE

Pedagog  OSM I st. – p.Magdalena Pacholska  – wt. 8.00 – 13.00,  śr. 9.00 – 13.00, pt. 07.30 – 08.30;
Psycholog OSM II st. – p.Beata Radzio – środa 12.00-17.00, piątek 11.00-16.00.