• (+42) 684 63 84, 681 15 68/69
 • sekretariat@muzyczna-sosnowa.pl
 • ul. Sosnowa 9, Łódź 93-102
 • Kalendarium szkolne

  Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. H.Wieniawskiego w Łodzi

  INFORMACJE DLA RODZICÓW – ROK SZKOLNY 2021/2022

  ● KONTAKT ZE SZKOŁĄ

  – telefon do szkoły: sekretariat dyrektora – 042 684 63 84;
  – portiernia – 042 681 15 68/69; wew.12
  – sekretariat uczniowski – 042 681 15 68/69 wew. 31;

  –         adres e-mail – sekretariat@muzyczna-sosnowa.pl;
  –         strona internetowa szkoły – www.muzyczna-sosnowa.pl

  ● NR KONTA RADY RODZICÓW           –               92 1020 3352 0000 1402 0010 0180

  ● DYŻURY DYREKTORÓW

  DYŻURY STAŁE 
  Dyrektor

  Anna Dryniak-Szczechowicz

   wtorek 15.00-17.00
   piątek 14.00-16.00
  Wicedyrektor ds. ogólnokształc. I st.

  Joanna Przedworska

  czwartek 10.00-11.30

  co druga środa 15.00-18.00

   p.129
  Wicedyrektor ds. muzycznych I st.

  Krzysztof Wójcikowski

   poniedziałek 18.00-19.00  p. 116
   wtorek 17.00-18.00
  Wicedyrektor ds. ogólnokształc. II st.

  Iwona Ornatowska

   wtorek 11.00-13.00  p. 110
   czwartek 12.00-14.00
   co druga środa 14.00-18.00
  Wicedyrektor ds. muzycznych II st.

  Izabela Stachlewska

   czwartek 17.45-19.00  p. 01
   piątek 16.45-18.00

  Pedagog OSM I st. – p.Magdalena Pacholska
  pn 11.00-13.00, 14.00-16.00, wt. 8.00-14.00, śr 8.00-13.30, czw. 11.00-12.00, 16.00-16.30, pt 8.00-13.00 – p.200a

  Psycholog OSM II st. – p.Beata Radzio
  pn 9.00-15.00, wt 12.00-17.00, śr 12.00-17.00, czw. 9.00-15.00 – p.200a

  TERMINY KONSULTACJI I WYWIADÓWEK-  – zebranie, konsultacje;

  ● TERMINY WYSTAWIENIA OCEN ŚRÓDOKRESOWYCH Z PRZEDM. MUZYCZNYCH


  ● TERMINY EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH

  ●  DNI WOLNE