logo

Music Unites, Art Inspires (Muzyka łączy, Sztuka inspiruje)

Z przyjemnością informujemy, że szkoła nasza jest autorem i koordynatorem projektu w ramach Programu Erasmus + w sektorze Edukacja szkolna – akcja KA229, który został zatwierdzony do realizacji przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję!!!

Projekt został napisany przez panie Dominikę Lenarczyk-Paprocką i Agnieszkę Feliniak, które będą szkolnymi koordynatorami działań projektowych.

Projekt Music Unites, Art Inspires zakłada wykorzystanie sztuki jako uniwersalnego języka, będącego kluczem do nawiązywania trwałych międzynarodowych kontaktów, poznawania własnej i europejskiej historii, sięgania do tradycji i dziedzictwa kulturowego partnerów projektu: Polski, Włoch, Hiszpanii, Grecji i Litwy.

Inspiracją do działań twórczych będzie szeroko rozumiana sztuka, z muzyką, jako motywem przewodnim, która poprzez literaturę, malarstwo, fotografię przybliży historię naszych partnerskich ojczyzn.

Projekt skierowany jest do uczniów w wieku 11 – 15 lat oraz nauczycieli różnych specjalności. Te dwie grupy będą aktywnie realizować działania projektowe, zarówno podczas mobilności (wymian międzyszkolnych, pobytów w krajach beneficjentów ) jak i w trakcie trwania całego projektu. W te działania włączać chcemy także rodziców, inne szkoły oraz instytucje lokalne.

Projekt realizowany będzie przez dwa lata 2019 – 2021. Zaplanowane są wyjazdy do każdego z partnerskich krajów trwające 5 dni (z podróżą łącznie 7 dni ) dla 5 – 6 uczniów i 2- 3 nauczycieli . Podsumowaniem projektu będzie wydarzenie podczas mobilności w Polsce, przedstawiające wypracowane i zdobyte umiejętności muzyczne (taniec, śpiew, gra na instrumentach ) oraz działania inspirowane sztuką (prace plastyczne, wizualizacje, scenografia ) oraz literaturą (teksty, opowiadania, wiersze ).

We wszystkich krajach “przewodnikami” będą artyści, który przybliżą kulturę danego narodu i staną się inspiracją do określonych działań twórczych.

  • Polska: Fryderyk Chopin – pianista, kompozytor; Jacek Malczewski – malarz.
  • Hiszpania: Pablo Picasso – malarz; Gaudi – architekt.
  • Włochy: Carlo Levi, -pisarz; Giuseppe De Nittis – malarz.
  • Grecja: Manos Hadjidakis – kompozytor; Homer – poeta.
  • Litwa: Mikalojus Konstantinas Čiurlionis – malarz i kompozytor.

 

Podczas mobilności uczniowie uczestniczyć będą w warsztatach muzycznych, plastycznych i literackich. Tworzyć będą wystawy, prace plastyczne, wizualizacje komputerowe i przedstawienia. Uczestniczyć będą w wydarzeniach kulturalnych oraz zwiedzać muzea.

Ponieważ językiem projektowym będzie język angielski uczniowie będą mogli nawiązywać międzynarodowe kontakty i tym samym rozwijać kompetencje językowe.

Na przykładzie wybranych artystów chcemy pokazać młodym ludziom wartość sztuki i zaprezentować narzędzia zachęcające ich do bycia twórcami i odbiorcami, którzy w przyszłości kreować będą to, co nazywamy dziedzictwem kulturowym.

Regulamin rekrutacji (plik PDF)  —>> pobierz teraz

On the occasion of Christmas we exchanged Christmas carols and songs that are popular in our countries. We tried to sing them in the native languages of our design friends. It was a great experience and a lot of joy. Here are the results 🙂

Polish original

Lithuanian performance of the Polish Christmas Carol

Polish performance of the Lithuanian Christmas carol

Italian original

Greece performers of the Italy Christmas carol

Italian performers of the Spain Christmas carol

Greek original

Spain performers of the Greek song

Here are the Christmas cards that students exchanged for Christmas. The cards were made by hand and according to their ideas. In our schools, we waited excitedly for wishes from all partner countries.

Wizyta partnerska

W dniach 4 – 6 grudnia 2019 r. w naszej szkole gościliśmy nauczycieli, którzy współpracują z nami przy realizacji projektu Music unites – Art inspires
Przyjechały do nas z Włoch – Maria i Flora, Hiszpanii – Imma i Marta, Litwy – Nijole i Jurgita oraz z Grecji – Kostoula.
Nasi goście spotkali się z dyrektor Małgorzatą Ircha, oglądali szkołę i podziwiali naszych uczniów podczas krótkich wizyt w wybranych pracowniach.
Jednak głównym celem tego spotkania była praca nad projektem: omówienie harmonogramu, przygotowanie do mobilności w Grecji i na Litwie, ostateczne zaakceptowanie Logo projektu, sprawy organizacyjne.
Nauczyciele uczestniczyli także w koncercie w Filharmonii Łódzkiej oraz poznali historię miasta podczas spaceru z przewodnikiem po ulicy Piotrkowskiej.
Żegnając się z nami wyrazili zachwyt naszymi uczniami, ich otwartością, znajomością języka, zdolnościami i życzliwością z jaką zostali przyjęci.
Czekamy na kolejne międzynarodowe spotkania. Najbliższe to – w marcu nasza mobilność w Grecji, a w maju na Litwie. Z pewnością będą to ekscytujące chwile, podobnie jak wizyta naszych partnerów w Łodzi.

Konkurs na logo projektu Music Unites – Art Inspires
W październiku odbył się  szkolny konkurs na logo projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+ Music Unites – Art Inspires. Organizacją konkursu zajęli się nasi partnerzy z Grecji. Regulamin konkursu przygotowany przez szkołę z Grecji określał zasady przeprowadzenia konkursu oraz kryteria oceny prac.
Prace konkursowe zgłoszone przez uczniów wywieszone były na wystawie i podlegały głosowaniu, w którym udział mogli brać wszyscy uczniowie.
Najwięcej głosów uzyskała praca Mai Witulskiej

nasze-logo

Zwycięskie prace szkolne z pięciu krajów wzięły udział w II etapie konkursu.
W pierwszej turze głosowania praca z Litwy oraz Włoch uzyskały taką samą ilość głosów.

logo-litwa logo-final

 

Ostatecznie zwycięzcą konkursu zostało logo zaprojektowane przez szkołę z Włoch.
Gratulujemy !

logo-final
Nasze szkolne prace można zobaczyć w poniższej prezentacji

http://slide.ly/gallery/view/89958e9fc341189b126819feafa949a8