Dyrekcja

ircha

dyrektor: mgr Małgorzata Ircha

   Absolwentka Państwowego Liceum Muzycznego im. H.Wieniawskiego w klasie fortepianu pana prof. Czesława Kapczyńskiego, oraz Wydz. Kompozycji i Teorii Muzyki Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi. Ukończyła także Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania Oświatą.

Od 1980r.  nauczyciel muzycznych przedmiotów teoretycznych (kształcenia słuchu, zasad muzyki, literatury muzycznej, historii muzyki oraz form muzycznych) w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. im.H.Wieniawskiego. Od 1988 r. pełniła funkcję kierownika sekcji teorii. Od 2001 r. dyrektor naczelny Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I I II st. im.H.Wieniawskiegow Łodzi. Jest też egzaminatorem maturalnym oraz ekspertem uczestniczącym w posiedzeniach kwalifikacyjnych dla nauczycieli.
Jest prezesem Stowarzyszenia śpiewaczego „Harmonia” w Łodzi, zaangażowana w działalność łódzkiego duszpasterstwa oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Nauczycieli i Wychowawców „Warsztaty w drodze”
Od stycznia 2011 roku jest członkiem Rady ds. Szkolnictwa Artystycznego.

z-ca dyrektora ds. muzycznych OSM II st.
mgr Anna Dryniak-Szczechowicz nauczyciel dyplomowany
dryniak
Absolwentka Państwowego Liceum Muzycznego im. H. Wieniawskiego w Łodzi w klasie fortepianu mgr Małgorzaty Wronko. Ukończyła Akademię Muzyczną im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie fortepianu p. prof. Tatiany Szebanowej. W czasie studiów wyróżniona brązową odznaką „Primus Inter Pares”. Od 1992 roku związana zawodowo z OSM I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi jako nauczyciel gry na fortepianie i akompaniato


z-ca dyrektora ds ogólnokształcących
OSM I st.
mgr Joanna Przedworska

przedworska

z-ca dyrektora ds muzycznych OSM I st. mgr Krzysztof Wójcikowski
z-ca dyrektora ds ogólnokształcących OSM II st. mgr Iwona Ornatowska