• (+42) 684 63 84, 681 15 68/69
 • sekretariat@muzyczna-sosnowa.pl
 • ul. Sosnowa 9, Łódź 93-102
 • Akty Prawne

  AKTY PRAWNE


  STATUT SZKOŁY —> Plik PDF
  Zatwierdzony przez Radę Szkoły 7.02.2022r.

  REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU (28.04.2021)  —> plik PDF

  Wewnątrzszkolny System Oceniania OSM II stopnia —> plik PDF
  Zatwierdzony przez Radę Szkoły 7.02.2022r.

  Wewnątrzszkolny System Oceniania OSM I stopnia   —> plik PDF
  zatwierdzony przez Radę Szkoły.

  Wewnątrzszkolny System Oceniania przedmiotów artystycznych
  OSM I i II stopnia   —> plik PDF
  Zatwierdzony przez Radę Szkoły 7.02.2022r.

  OSM I st. szkolny program wychowawczo-profilaktyczny —>> plik PDF

  OSM IIst. szkolny program wychowawczo-profilaktyczny —>>  plik PDF

  PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA UCZNIA W SZKOLE  —>> plik PDF


  INNE DOKUMENTY:
  Formularz zgłoszenia roszczenia o świadczenie z ubezpieczenia na życie nnwzgu-F03  05-18  (plik do pobrania  PDF)