Akty Prawne

AKTY PRAWNE


STATUT SZKOŁY —> plik PDF

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU (28.04.2021)  —> plik PDF

Wewnątrzszkolny System Oceniania OSM II stopnia —> plik PDF

zatwierdzony przez Radę Szkoły.
Wewnątrzszkolny System Oceniania OSM I stopnia
  —> Plik PDF

zatwierdzony przez Radę Szkoły.

Wewnątrzszkolny System Oceniania przedmiotów artystycznych
OSM I i II stopnia   —> plik PDF

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych —> plik PDF

OSM I st. szkolny program wychowawczo-profilaktyczny —>> plik PDF

OSM IIst. szkolny program wychowawczo-profilaktyczny —>>  plik PDF

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA UCZNIA W SZKOLE  —>> plik PDF


INNE DOKUMENTY:
Formularz zgłoszenia roszczenia o świadczenie z ubezpieczenia na życie nnwzgu-F03  05-18  (plik do pobrania  PDF)