Rekrutacja II stopień

Dyrekcja OSM I i II st. informuje, że lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do OSM II st. zostanie upubliczniona w dniu 18.06.2021 (piątek). Proces rekrutacji (z powodu choroby kilku kandydatów) powinien zakończyć się 17.06.2021 roku.

UWAGA

Rodzice uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia  do kl. 1 OSM II st. proszeni są o dostarczenie następujących dokumentów:

 1. Wypełniony kwestionariusz uczniowski
 2. Zgoda na wykorzystanie wizerunku.
 3. Zgoda na wykorzystanie i publikację prac autorstwa dziecka.
 4. Zgoda na przetwarzanie danych szczególnej kategorii, dotyczących zdrowia dziecka.
 5. Oświadczenie/zgoda na pomiar temperatury dziecka.
 6. Oświadczenie dotyczące lekcji religii/etyki

Komplet druków od pkt.1 do 6 do pobrania w sekretariacie uczniowskim pok. 23a

 1. Dwa zdjęcia legitymacyjne.
 2. Świadectwo z kl. VI szkoły podstawowej ( ORYGINAŁ) , ostatnie świadectwo ukończenia szkoły muzycznej I st.

( ORYGINAŁ)

 1. Arkusz ocen, szkoła ogólnokształcąca. ( uczniowie z zewnątrz )
 2. Karta zdrowia uczniowie z zewnątrz.
 3. Biała teczka na dokumenty.

Komplet dokumentów należy dostarczyć do sekretariatu uczniowskiego (pokój 23a) najpóźniej do dnia 30.06.2021 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie uczniowskim (pokój 23a)  lub pod numerem telefonu (042) 681-15-68 wew. 31. 

Dziękujemy.


UWAGA

Rodzice uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia do kl. 2 – 6 OSM II st.
proszeni są o dostarczenie następujących dokumentów: 

 1. Wypełniony kwestionariusz uczniowski, zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka, zgoda na wykorzystanie i na publikację prac autorstwa dziecka, zgoda na przetwarzanie danych szczególnej kategorii dotyczących zdrowia dziecka, oświadczenie/zgoda na pomiar temperatury, oświadczenie religia/etyka (druki do pobrania w sekretariacie uczniowskim pok. 23a).
 2. Dwa zdjęcia legitymacyjne.
 3. Zawiadomienie o przekazaniu ucznia ( druk do pobrania w sekretariacie uczniowskim pok. 23a).
 4. Świadectwo szkoły podstawowej, świadectwo ukończenia szkoły muzycznej I st., ostatnie świadectwo szkoły muzycznej II st. (dotyczy kl. 2 OSM II st.) ORYGINAŁY
 5. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej , zaświadczenie o wynikach sprawdzianu ósmoklasisty, świadectwo ukończenia OSM I st., ostatnie świadectwo szkoły muzycznej II st. ( dotyczy kl. 3-6 ) ORYGINAŁY
 6. Kserokopie arkuszy ocen poświadczone za zgodność z oryginałem (ze szkoły ogólnokształcącej i muzycznej klasy 1-6 ).
 7. Karta zdrowia ucznia.
 8. Karta wywiadu środowiskowego ( pielęgniarka szkolna ) druk do pobrania w sekretariacie uczniowskim pokój 23a.
 9. Biała teczka na dokumenty podpisana imieniem i nazwiskiem ucznia.

Komplet dokumentów należy dostarczyć do sekretariatu uczniowskiego (pokój 23a) najpóźniej do dnia 30.06.2021 r. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie uczniowskim (pokój 23a)  lub pod numerem telefonu (042) 681-15-68 wew. 31.

Dziękujemy. Rekrutacja do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. H. Wieniawskiego na rok szkolny 2021/22022

Dyrektor OSM I i II st. informuje, że egzaminy wstępne do OSM II st. odbędą się w dniach 7-9 czerwca 2021 r.
Egzamin będzie obejmował tylko egzamin z instrumentu głównego (w specjalności rytmika – badanie predyspozycji ruchowych i improwizacji fortepianowej, przy zmianie instrumentu badanie predyspozycji na dany instrument).
Dla kandydatów spoza szkoły odbędzie się konsultacja z muzycznych przedmiotów teoretycznych. Nie będzie egzaminu  z kształcenia słuchu i przedmiotów ogólnomuzycznych.
Pytania prosimy kierować na adres mailowy: sekretariat@muzyczna- sosnowa.pl


WARUNKI REKRUTACJI do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia   (plik PDF)


TERMIN SKŁADANIA PODAŃ o przyjęcie do szkoły II stopnia – do 31 maja 2021 roku.

WYPEŁNIJ FORMULARZ ONLINE

Wypełnione podanie prosimy przesłać listownie na adres szkoły.
WNIOSEK – OSM II stopnia
Zaświadczenie lekarskie —>>>(plik DOCX)

cce04062019

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły

:: telefony sekretariat/centrala:
tel. (+42) 684 63 84, 681 15 68/69
fax (+42) 684 41 93
:: adres:
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st.
im. Henryka Wieniawskiego ul.Sosnowa 9, 93-102 Łódź

:: adres e-mail: sekretariat@muzyczna-sosnowa.pl