• (+42) 684 63 84, 681 15 68/69
 • sekretariat@muzyczna-sosnowa.pl
 • ul. Sosnowa 9, Łódź 93-102
 • Rekrutacja II stopień

  UWAGA

  Rodzice uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia  do kl. 1 OSM II st. proszeni są o dostarczenie następujących dokumentów:

  1. Wypełniony kwestionariusz uczniowski
  2. Zgoda na wykorzystanie wizerunku.
  3. Zgoda na wykorzystanie i publikację prac autorstwa dziecka.
  4. Zgoda na przetwarzanie danych szczególnej kategorii, dotyczących zdrowia dziecka.
  5. Oświadczenie/zgoda na pomiar temperatury dziecka.
  6. Oświadczenie dotyczące lekcji religii/etyki

  Komplet druków od pkt.1 do 6 do pobrania w sekretariacie uczniowskim pok. 23a

  1. Dwa zdjęcia legitymacyjne.
  2. Świadectwo z kl. VI szkoły podstawowej ( ORYGINAŁ) , ostatnie świadectwo ukończenia szkoły muzycznej I st.

  ( ORYGINAŁ)

  1. Arkusz ocen, szkoła ogólnokształcąca. ( uczniowie z zewnątrz )
  2. Karta zdrowia uczniowie z zewnątrz.
  3. Biała teczka na dokumenty.

  Komplet dokumentów należy dostarczyć do sekretariatu uczniowskiego (pokój 23a) najpóźniej do dnia 30.06.2021 r.

  Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie uczniowskim (pokój 23a)  lub pod numerem telefonu (042) 681-15-68 wew. 31. 

  Dziękujemy.


  UWAGA

  Rodzice uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia do kl. 2 – 6 OSM II st.
  proszeni są o dostarczenie następujących dokumentów: 

  1. Wypełniony kwestionariusz uczniowski, zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka, zgoda na wykorzystanie i na publikację prac autorstwa dziecka, zgoda na przetwarzanie danych szczególnej kategorii dotyczących zdrowia dziecka, oświadczenie/zgoda na pomiar temperatury, oświadczenie religia/etyka (druki do pobrania w sekretariacie uczniowskim pok. 23a).
  2. Dwa zdjęcia legitymacyjne.
  3. Zawiadomienie o przekazaniu ucznia ( druk do pobrania w sekretariacie uczniowskim pok. 23a).
  4. Świadectwo szkoły podstawowej, świadectwo ukończenia szkoły muzycznej I st., ostatnie świadectwo szkoły muzycznej II st. (dotyczy kl. 2 OSM II st.) ORYGINAŁY
  5. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej , zaświadczenie o wynikach sprawdzianu ósmoklasisty, świadectwo ukończenia OSM I st., ostatnie świadectwo szkoły muzycznej II st. ( dotyczy kl. 3-6 ) ORYGINAŁY
  6. Kserokopie arkuszy ocen poświadczone za zgodność z oryginałem (ze szkoły ogólnokształcącej i muzycznej klasy 1-6 ).
  7. Karta zdrowia ucznia.
  8. Karta wywiadu środowiskowego ( pielęgniarka szkolna ) druk do pobrania w sekretariacie uczniowskim pokój 23a.
  9. Biała teczka na dokumenty podpisana imieniem i nazwiskiem ucznia.

  Komplet dokumentów należy dostarczyć do sekretariatu uczniowskiego (pokój 23a) najpóźniej do dnia 30.06.2022 r. 

  Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie uczniowskim (pokój 23a)  lub pod numerem telefonu (042) 681-15-68 wew. 31.

  Dziękujemy. 


  Rekrutacja do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. H. Wieniawskiego na rok szkolny 2022/2023

  Dyrektor OSM I i II st. informuje, że egzaminy wstępne do OSM II st. odbędą się w dniach 7-9 czerwca 2022 r.
  Egzamin będzie obejmował tylko egzamin z instrumentu głównego (w specjalności rytmika – badanie predyspozycji ruchowych i improwizacji fortepianowej, przy zmianie instrumentu badanie predyspozycji na dany instrument).
  Dla kandydatów spoza szkoły odbędzie się konsultacja z muzycznych przedmiotów teoretycznych. Nie będzie egzaminu  z kształcenia słuchu i przedmiotów ogólnomuzycznych.
  Pytania prosimy kierować na adres mailowy: sekretariat@muzyczna- sosnowa.pl

  WARUNKI REKRUTACJI do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia   (plik PDF)
  TERMIN SKŁADANIA PODAŃ o przyjęcie do szkoły II stopnia – do 31 maja 2022 roku.


  SKŁADANE WNIOSKU:

  W formie ONLINE  – WYPEŁNIJ FORMULARZ ONLINE

  W formie tradycyjnej:

  Dokumenty do pobrania (rekrutacja do szkoły II stopnia):

  wniosek OSM II stopnia (plik DOCX)
  Zaświadczenie lekarskie  (plik DOCX)

  cce04062019

  Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły

  :: telefony sekretariat/centrala:
  tel. (+42) 684 63 84, 681 15 68/69
  fax (+42) 684 41 93
  :: adres:
  Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st.
  im. Henryka Wieniawskiego ul.Sosnowa 9, 93-102 Łódź

  :: adres e-mail: sekretariat@muzyczna-sosnowa.pl