• (+42) 684 63 84, 681 15 68/69
 • sekretariat@muzyczna-sosnowa.pl
 • ul. Sosnowa 9, Łódź 93-102
 • Rekrutacja II stopień


  Rekrutacja do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Henryka Wieniawskiego na rok szkolny 2022/2023

  Dyrektor Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. informuje, że egzamin wstępny do klasy I czteroletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia (nowego typu) oraz egzamin kwalifikacyjny do klasy VII i klas wyższych odbędzie się w dniach 6 – 8 czerwca 2022 r.

  Egzamin wstępny dotyczy wyłącznie kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy I czteroletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i obejmuje:

  • w specjalności instrumentalistyka
  • egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych;
  • egzamin z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej, w zakresie objętym podstawą programową dla ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia.
  • w specjalności rytmika
  • egzamin praktyczny z gry na fortepianie z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych;
  • egzamin praktyczny sprawdzający umiejętności w zakresie improwizacji i rytmiki;
  • egzamin z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej, w zakresie objętym podstawą programową dla ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia.

  Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pozostałych klas obowiązuje egzamin kwalifikacyjny, który obejmuje:

  • egzamin z wiedzy i umiejętności z zajęć edukacyjnych artystycznych w zakresie odpowiadającym realizowaniu podstawy programowej na etapie umożliwiającym przyjęcie ucznia do klasy, o przyjęcie do której uczeń się ubiega.

  UWAGA:
  W przypadku zmiany instrumentu przeprowadzone będzie badanie predyspozycji na dany instrument.

  Szkoła może prowadzić dla kandydatów nieodpłatnie:

  • poradnictwo, obejmujące informowanie o warunkach rekrutacji, programie kształcenia i warunkach nauki w szkole;
  • działalność konsultacyjną, w tym w formie zajęć praktycznych.

  Pytania prosimy kierować na adres mailowy: sekretariat@muzyczna- sosnowa.pl
  TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW o przyjęcie do szkoły – do 27 maja 2022 roku.
  WARUNKI REKRUTACJI do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia plik PDF (do pobrania)
  EGZAMINY KWALIFIKACYJNE Z INSTRUMENTU —>> —>> PLIK PDF (do pobrania)


  SKŁADANE WNIOSKU:

   

  Dokumenty do pobrania (rekrutacja do szkoły II stopnia):
  Wniosek OSM II stopnia (plik DOCX)
  Zaświadczenie lekarskie  (plik DOCX)

  skan_dyrekcja

  Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły

  :: telefony sekretariat/centrala:
  tel. (+42) 684 63 84, 681 15 68/69
  fax (+42) 684 41 93
  :: adres:
  Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st.
  im. Henryka Wieniawskiego ul.Sosnowa 9, 93-102 Łódź

  :: adres e-mail: sekretariat@muzyczna-sosnowa.pl