• (+42) 684 63 84, 681 15 68/69
 • sekretariat@muzyczna-sosnowa.pl
 • ul. Sosnowa 9, Łódź 93-102
 • Akompaniatorzy

  AKOMPANIATORZY:
  mgr Magdalena Brzezińska
  mgr Krzysztof Cegliński
  mgr Bogna Jędruch
  mgr Agata Kalińska-Bonińska
  mgr Jakub Kamiński
  mgr Agnieszka Kaźmierczak
  dr hab. Katarzyna Kling
  mgr Joanna Krukowska
  mgr Barbara Ligęza
  mgr Dorota Mazurkiewicz
  dr Mikołaj Pacholczyk
  mgr Nadieżda Pawlak
  mgr Emil Przybylak
  prof. Elżbieta Różycka-Przybylak
  mgr Mariola Sosnowska-Krauze
  mgr Arkadiusz Tokarski
  mgr Magdalena Itman-Wasilewska