Akompaniatorzy

AKOMPANIATORZY:
mgr Magdalena Brzezińska
mgr Krzysztof Cegliński
mgr Bogna Jędruch
mgr Agata Kalińska-Bonińska
mgr Jakub Kamiński
mgr Agnieszka Kaźmierczak
dr hab. Katarzyna Kling
mgr Joanna Krukowska
mgr Barbara Ligęza
mgr Dorota Mazurkiewicz
dr Mikołaj Pacholczyk
mgr Nadieżda Pawlak
mgr Emil Przybylak
prof. Elżbieta Różycka-Przybylak
mgr Mariola Sosnowska-Krauze
mgr Arkadiusz Tokarski
mgr Magdalena Itman-Wasilewska