Aktualności

18.05.2020 KOMUNIKAT MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

18.05.2020   KOMUNIKAT  MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

Szanowni Państwo,

od 18 maja br. wznawiamy stopniowo pracę szkół i placówek oświatowych. W załączeniu przekazuję regulacje prawne w tym zakresie oraz szczegółowe wytyczne sanitarne, które pomogą Państwu w bezpieczny sposób zorganizować pracę placówki.

Kalendarz najważniejszych zmian w systemie oświaty wygląda następująco:

od 18 maja br.:

 • możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkołach policealnych i dla klas III branżowych szkół I stopnia;
 • wznowienie pracy schronisk młodzieżowych i międzyszkolnych ośrodków sportowych, młodzieżowych domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej, pałaców kultury oraz innych placówek tego typu;
 • możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju.

Od 25 maja br.:

 • możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych;
 • organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII szkół podstawowych, w tym szkół specjalnych;
 • organizacja konsultacji dla absolwentów, w tym młodzieży ze szkół specjalnych, która w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego;
 • możliwość realizacji staży uczniowskich i praktyk zawodowych przez uczniów klas 3 szkoły branżowej i technikum.

Od 1 czerwca br.:

 • organizacja konsultacji dla uczniów wszystkich klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.

Proszę o zapoznanie się z tymi materiałami oraz przekazanie ich pracownikom Państwa placówki, a także udostępnienie tej informacji rodzicom i uczniom.

Zachęcam również do bieżącego śledzenia komunikatów na stronie MEN, GIS oraz MZ.

Wkrótce otrzymają Państwo szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji egzaminów zewnętrznych i rozporządzenia regulujące te kwestie.

Załączniki:

 1. Nowelizacja rozporządzenia MEN 30b
 2. Uzasadnienie nowelizacji rozporządzenia MEN 30b
 3. Nowelizacja rozporządzenia MEN 30c
 4. Uzasadnienie nowelizacji rozporządzenia MEN 30c
 5. Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna – plik w wersji word
 6. Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna – plik w wersji pdf
 7. Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji word
 8. Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji pdf
 9. Rewalidacja w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji word
 10. Rewalidacja w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji pdf

ZAGŁOSUJ NA G076G0 Muzyczny PARK-ing na Sosnowej

Celem głównym niniejszego zadania jest poprawa estetyki oraz zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników, przestrzeni znajdującej się w okolicach Szkoły Muzycznej przy ul. Sosnowej oraz Parku im. Reymonta. W obecnej sytuacji, otoczenie to jest bardzo szare i smutne, a przede wszystkim mało bezpieczne dla wszystkich jego użytkowników- dzieci, pracowników, rodziców i gości uczęszczających do szkoły, mieszkańców pobliskich kamienic, użytkowników przestrzeni Parku im. Reymonta w Łodzi. .

   <<   SZCZEGÓŁY  PROJEKTU >>             << WEJDŹ i ODDAJ GŁOS >>

Holler Box