• (+42) 684 63 84, 681 15 68/69
 • sekretariat@muzyczna-sosnowa.pl
 • ul. Sosnowa 9, Łódź 93-102
 • Aktualności

  18.05.2020 KOMUNIKAT MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

  18.05.2020   KOMUNIKAT  MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

  Szanowni Państwo,

  od 18 maja br. wznawiamy stopniowo pracę szkół i placówek oświatowych. W załączeniu przekazuję regulacje prawne w tym zakresie oraz szczegółowe wytyczne sanitarne, które pomogą Państwu w bezpieczny sposób zorganizować pracę placówki.

  Kalendarz najważniejszych zmian w systemie oświaty wygląda następująco:

  od 18 maja br.:

  • możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkołach policealnych i dla klas III branżowych szkół I stopnia;
  • wznowienie pracy schronisk młodzieżowych i międzyszkolnych ośrodków sportowych, młodzieżowych domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej, pałaców kultury oraz innych placówek tego typu;
  • możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju.

  Od 25 maja br.:

  • możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych;
  • organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII szkół podstawowych, w tym szkół specjalnych;
  • organizacja konsultacji dla absolwentów, w tym młodzieży ze szkół specjalnych, która w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego;
  • możliwość realizacji staży uczniowskich i praktyk zawodowych przez uczniów klas 3 szkoły branżowej i technikum.

  Od 1 czerwca br.:

  • organizacja konsultacji dla uczniów wszystkich klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.

  Proszę o zapoznanie się z tymi materiałami oraz przekazanie ich pracownikom Państwa placówki, a także udostępnienie tej informacji rodzicom i uczniom.

  Zachęcam również do bieżącego śledzenia komunikatów na stronie MEN, GIS oraz MZ.

  Wkrótce otrzymają Państwo szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji egzaminów zewnętrznych i rozporządzenia regulujące te kwestie.

  Załączniki:

  1. Nowelizacja rozporządzenia MEN 30b
  2. Uzasadnienie nowelizacji rozporządzenia MEN 30b
  3. Nowelizacja rozporządzenia MEN 30c
  4. Uzasadnienie nowelizacji rozporządzenia MEN 30c
  5. Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna – plik w wersji word
  6. Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna – plik w wersji pdf
  7. Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji word
  8. Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji pdf
  9. Rewalidacja w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji word
  10. Rewalidacja w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji pdf