Aktualności

1 % dla szkoły

Szanowni Państwo, drodzy Rodzice!

Miło nam poinformować w imieniu Społeczności Szkolnej, że w tym tygodniu udało nam się nawiązać współpracę z Krajowym Stowarzyszeniem Pomocy Szkole, które umożliwia nam pozyskiwanie środków z 1% podatku.

Teraz zostało nam już niewiele czasu na rozliczania podatkowe, ale w przyszłym roku będziemy na to mieli cały okres rozliczeniowy.

Wszystkich Państwa, którzy jeszcze nie rozliczyli się z Urzędem Skarbowym gorąco zachęcam do przekazania 1% podatku Naszej Szkole.
Wpisujemy nr KRS 0000103990, a w celu szczegółowym podajemy nazwę:

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi.

Pieniądze pozyskane z tytułu 1% podatku przeznaczymy na cele uzgodnione wspólnie z Radą Rodziców. Mamy nadzieję, że dzięki tym środkom Nasza Szkoła stanie się jeszcze piękniejsza dla naszych dzieci, uczniów i dla nas samych.

Rozsyłajmy tę informację rodzinom i znajomym!

plakat

ZAGŁOSUJ NA G076G0 Muzyczny PARK-ing na Sosnowej

Celem głównym niniejszego zadania jest poprawa estetyki oraz zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników, przestrzeni znajdującej się w okolicach Szkoły Muzycznej przy ul. Sosnowej oraz Parku im. Reymonta. W obecnej sytuacji, otoczenie to jest bardzo szare i smutne, a przede wszystkim mało bezpieczne dla wszystkich jego użytkowników- dzieci, pracowników, rodziców i gości uczęszczających do szkoły, mieszkańców pobliskich kamienic, użytkowników przestrzeni Parku im. Reymonta w Łodzi. .

   <<   SZCZEGÓŁY  PROJEKTU >>             << WEJDŹ i ODDAJ GŁOS >>

Holler Box