I Regionalne Konfrontacje – Instrumenty Dęte Blaszane

I Regionalne Konfrontacje – Instrumenty Dęte Blaszane

  • Data i godzina:
    • Styczeń 25 - 26, 2019
Wyniki – Konfrontacje – instrumenty dęte blaszane
styczeń 2019  (plikPDF)

Łódź, dn. 24 września 2018 r.

Szanowni Państwo

Dyrektorzy

Kierownicy Sekcji Instrumentów Dętych

Nauczyciele klas Instrumentów Dętych

Szkół Muzycznych I i II st.

Regionu Łódzkiego

Z przyjemnością zapraszamy do wzięcia udziału w

I Regionalnych Konfrontacjach – Instrumenty Dęte Blaszane, które odbędą się w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia

im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi, w dniach 25-26 stycznia 2019 r.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Dyrektor OSM I i II st. im. H.Wieniawskiego w Łodzi

Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół OSM I i II st. im. H.Wieniawskiego w Łodzi

I Regionalne Konfrontacje

– Instrumenty Dęte Blaszane –

dla uczniów Szkół Muzycznych I i II stopnia Regionu Łódzkiego

Regulamin

1 . Organizatorem Konfrontacji jest Stowarzyszenie Przyjaciół OSM I i II st. im. H. Wieniawskiego oraz Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st.

im. H. Wieniawskiego w Łodzi

2. Konfrontacje odbędą się w dniach

25 i 26 stycznia 2019 r. w sali kameralnej

Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st.

im.H.Wieniawskiego w Łodzi ul.Sosnowa 9

3. Celem Konfrontacji jest:

– Prezentacja osiągnięć uczniów klas instrumentów dętych blaszanych szkół muzycznych regionu łódzkiego

– Wyłonienie najlepszych młodych instrumentalistów

– Wzajemna wymiana doświadczeń pedagogów

– Popularyzacja instrumentów dętych blaszanych wśród dzieci i młodzieży

4.Uczestnikami mogą być uczniowie szkół I i II stopnia regionu łódzkiego

klas instrumentów dętych blaszanych: trąbka, waltornia, puzon, tuba, sakshorn.

5. Uczestnicy występują w trzech grupach wiekowych wykonując z pamięci dowolny program z akompaniamentem fortepianu:

I grupa – ur.2011 – 2008 – program do 5 minut

II grupa – ur.2007-2004 – program do 9 minut

III grupa – ur. 2003-2000 – program do 12 minut

6.Każda ze szkół może zgłosić dowolną liczbę uczestników

7.Prezentacje są otwarte dla publiczności i będą przebiegać w kolejności alfabetycznej w każdej grupie wiekowej.

8.Oceny występów uczestników dokona Jury powołane przez organizatora wyłaniając laureatów oraz przyznając dyplomy i nagrody.

9.Decyzje Jury są ostateczne.

10.Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa.

11.Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem Regulaminu Konfrontacji i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku ucznia przez Organizatora w sprawach dotyczących Konfrontacji.

12.Zgłoszenia należy przesłać na załączonej karcie uczestnictwa.

13. Kartę uczestnictwa prosimy wypełnić i przesłać drogą elektroniczną do dnia 04 stycznia 2019 roku :

adres e-mail: sekretariat@muzyczna-sosnowa.pl

14.Wpisowe w wysokości 60 zł od każdego uczestnika należy wpłacić na konto:

Stowarzyszenie Przyjaciół OSM I i II stopnia im. H. Wieniawskiego

w Łodzi

43 1240 3028 1111 0000 2823 7424

z dopiskiem – I Konfrontacje Instrumenty Dęte Blaszane-wpisowe

15.Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest przesłanie wypełnionej karty uczestnictwa wraz z potwierdzeniem dowodu wpłaty.

16.W przypadku rezygnacji wpisowe nie podlega zwrotowi.

17. Koszty związane z dojazdem i wyżywieniem pokrywają uczestnicy Konfrontacji – rezerwacja obiadów w bufecie szkolnym w załączonej karcie uczestnictwa.

DO POBRANIA:
KARTA ZGŁOSZENIA (plik PDF)

HARMONOGRAM (plik PDF)

Join event

You already has been joined to the event.
×
Thank you! You joined to the event.
×