Sekcje

Sekcja gitary, harfy i akordeonu OSM I i II st.
OSM I i II st.
Sekcja Instrumentów Dętych i Perkusji
Sekcja skrzypiec i altówki I st.
I i II st.
Sekcja skrzypiec i altówki II st.
II st.
Sekcja fortepianu i organów OSM II st.
OSM II st.
Sekcja teorii rytmiki
Sekcja fortepianu OSM I st.
OSM I st.
Sekcja wiolonczeli i kontrabasu OSM I i II st.
OSM I i II st.