Rekrutacja I stopień


Rekrutacja do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia im. H. Wieniawskiego

Obowiązkowe zajęcia rekrutacyjne dla dzieci odbędą się 9, 16 i 23 marca 2019 r.

Koszt zajęć to 30 zł.

Udział we wszystkich zajęciach pozwoli na dobre przygotowanie do badania przydatności.

9 marca 2019 r. – dzień otwarty – „Piknik na Sosnowej” ( pierwsze zajęcia przygotowawcze )

Prosimy o kontakt z sekretariatem uczniowskim w celu ustalenia godziny sobotnich spotkań tel. (42) 681 15 68/69 w.31.

Badanie przydatności muzycznej odbędzie się dnia 30 marca 2019 r.


 

Dokumenty do pobrania (rekrutacja do szkoły I stopnia):

 

kwestionariusz kandydata
oświadczenie o samotnym wychowywaniu
wniosek OSM I st.
zaświadczenie lekarskie
zaświadczenie o wielodzietności


Informacja dla Rodziców dzieci 6 letnich.
Do dokumentacji dotyczącej naboru należy dołączyć :
– zaświadczenie z przedszkola o rocznym przygotowaniu przedszkolnym ( w przypadku dzieci uczęszczających do przedszkola )
– zaświadczenie z poradni psychologiczno – pedagogicznej o gotowości szkolnej ( w przypadku dzieci nieuczęszczających do przedszkola ).