Rekrutacja I stopień


Rekrutacja do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia im. H. Wieniawskiego

Komunikat: Lista osób przyjętych do I klasy OSM I st. w roku szkolnym 2017-2018 


Obowiązkowe zajęcia rekrutacyjne dla dzieci, które nie uczestniczyły w zajęciach przedszkola muzycznego odbędą się 4, 11 i 18 marca 2017 r. o godz. 10.00, 11.00, i 12.00. Koszt zajęć to 30 zł.

Udział we wszystkich zajęciach pozwoli na dobre przygotowanie do badania przydatności.

Prosimy o kontakt z sekretariatem uczniowskim w celu ustalenia godziny sobotnich spotkań
tel. (42) 681 15 68/69 w.31.

Badanie przydatności muzycznej odbęsię dnia 25 marca 2017 r.

Dokumenty do pobrania (rekrutacja do szkoły I stopnia):

kwestionariusz kandydata
oświadczenie o samotnym wychowywaniu
wniosek osm I st
zaświadczenie lekarskie
zaświadczenie o wielodzietności


Informacja dla Rodziców dzieci 6 letnich.
Do dokumentacji dotyczącej naboru należy dołączyć :
– zaświadczenie z przedszkola o rocznym przygotowaniu przedszkolnym ( w przypadku dzieci uczęszczających do przedszkola )
– zaświadczenie z poradni psychologiczno – pedagogicznej o gotowości szkolnej ( w przypadku dzieci nieuczęszczających do przedszkola ).