Rada Rodziców

rada_rodzicow

Skład Rady Rodziców 2016/2017 

Przewodnicząca: Joanna Supera
Z-ca: Grażyna Zygadło
Skarbnik: Beata Naze
Sekretarz: Anna Nguyen Truong, Ewelina Wejbert – Wąsiewicz

Komisja Rewizyjna:

Dorota Banaszczyk
Alicja Brodecka
Monika Skibińska
Sebastian Formański
Robert Sznajder
Karolina Wesołowska