Rada Rodziców

rada_rodzicow

Skład Rady Rodziców 2017/2018 

Joanna Supera- przewodnicząca 
Iwona Maciejczyk-Bujnowicz- zastępca
Ewelina Wejbert-Wąsiewicz – sekretarz
Ewa Szczepanik – sekretarz
Beata Naze – skarbnik

Komisja Rewizyjna:

Radosław Garncarz
Teresa Knajsiak
Dorota Banaszczyk