Punkt Konsultacyjny

OGÓLNOPOLSKI PUNKT KONSULTACYJNY CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
przy OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. H. WIENIAWSKIEGO W ŁODZI

Cele działalności punktu:

 • wspieranie procesu nauczania na instrumentach reprezentowanych w Punkcie dla uczniówi nauczycieli szkół muzycznych I i II stopnia;
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów wykonawczych, technicznych i interpretacyjnych;
 • wymiana spostrzeżeń i doświadczeń środowiska nauczycieli i rodziców z różnych regionów Polski;
 • organizacja wykładów dotyczących problemów metodycznych, instrumentalnych i pedagogicznych;
 • indywidualne konsultacje z uczniami przy udziale nauczycieli prowadzących. Konsultacje mają na celu pomoc uczniom i nauczycielom w rozwiązywaniu problemów związanych z ćwiczeniem, uczeniem się i wykonywaniem utworów;
 • pomoc metodyczna dla nauczycieli, zwłaszcza z zakresu metod ćwiczenia i zasad kształtowania aparatu gry.

Dodatkowo:

 • pomoc metodyczna w zakresie przedmiotu kształcenie słuchu z audycjami muzycznymi;
 • konsultacje związane z awansem zawodowym nauczyciela, konsultacje odnośnie tworzenia programów nauczania, warsztaty metodyczne, pomoc przy ocenie pracy.
  Dyżury: mgr Dominika Lenarczyk-Paprocka – konsultant CENSA.

Prowadzący w I semestrze roku szkolnego 2016/2017;

 • skrzypce – prof. dr hab. Izabela Ceglińska, dr hab. Łukasz Błaszczyk, mgr Elżbieta Puchalska;
 • altówka – prof. dr hab. Jolanta Kukuła-Kopczyńska, dr hab. Róża Wilczak-Płaziuk, dr Dorota Stanisławska;
 • wiolonczela – prof. dr hab. Agata Jarecka, prof. dr hab. Stanisław Firlej, mgr Ewa Groblewska;
 • kontrabas – dr hab. Grzegorz Wieczorek;
 • fagot – dr Artur Kasperek;
 • obój – dr Agata Piotrowska-Bartoszek;
 • akordeon – prof. dr hab. Bogdan Dowlasz, prof. dr hab. Krzysztof Kasperek.
skrzypce1

Metody pracy:
Spotkania z uczniami poprzedzone są wykładem ukierunkowanym na problem związany z techniką wykonawczą i ogólnie rozumianym wykonawstwem instrumentalnym. Tematy wykładów podane są w planie pracy działalności Punktu na dany semestr – Harmonogram.
Po prelekcji odbywają się lekcje otwarte i konsultacje indywidualne, w których uczestniczą rodzice i nauczyciele zgłoszonych uczniów. Uczestnictwo nauczyciela prowadzącego ucznia jest ważnym aspektem wprowadzenia zaleceń konsultantów w codziennej pracy ucznia. Spotkania mają także na celu: ocenę poziomu i diagnozę problemów, przedstawienie sposobów poprawy (ćwiczenia gry), pomoc w zakresie interpretacji utworów, wspieranie uczniów wybitnie uzdolnionych.

Seminaria ogólne/zajęcia warsztatowe:
– Ergonomia ruchu – dr Piotr Kejna,
– Warsztaty umiejętności koncentracji oraz radzenia sobie z tremą i stresem – mgr Aleksandra Leszczyńska,
– Konstruktywne sposoby postępowania nauczycieli wobec uczniów prezentujących najczęściej pojawiające się zaburzenia emocji i zachowania – mgr Elżbieta Olejniczak

Rok szkolny 2016 - 2017

PLIKI DO POBRANIA