Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących

Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i teoretycznych:

mgr Urszula Apanowicz – kształcenie słuchu z rytmiką
mgr Agata Cichecka – edukacja wczesnoszkolna
mgr Joanna Ciesielska – edukacja wczesnoszkolna
mgr Aneta Dobrogoszcz – język angielski
mgr Anna Dudek – język niemiecki
mgr Agnieszka Feliniak – język angielski
mgr mgr Renata Foryś – edukacja wczesnoszkolna
mgr Kamilla Goss – język polski
mgr Agata Góra – matematyka
mgr Joanna Grabowska-Polak – edukacja wczesnoszkolna

mgr Zenon Juszczak – fizyka
mgr Kinga Kaźmierska – język angielski
mgr Paweł Kidula – informatyka, technologia informacyjna
mgr Jadwiga Konikowska – język niemiecki
mgr Ewa Kornacka – chemia, podstawy przedsiębiorczości
mgr Anna Koroza – etyka
mgr Sylwia Kozłowska-Nowak – biologia, chemia
mgr Agata Kubicka – kształcenie słuchu z rytmiką
mgr Anna Kucińska – wychowanie fizyczne

mgr Rafał Lorek – edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Leokadia Marciniak – język niemiecki
mgr Agata Matusiak – język angielski
mgr Beata Matuszewska – edukacja wczesnoszkolna
ks.  Grzegorz Matynia – religia
mgr Jarosław Nowak – język angielski
mgr Iwona Ornatowska – język polski
mgr Agnieszka Piotrowska – wychowanie fizyczne
mgr Andrzej Piotrowski – wychowanie fizyczne
mgr Piotr Piotrowski – wychowanie fizyczne
mgr Anna Piwowarska – edukacja wczesnoszkolna
mgr Joanna Przedworska – język polski, historia

Wychowawcy świetlicy:

1. mgr Małgorzata Bińczyk
2. mgr Joanna Jeziorska
3. mgr Anna Piwowarska

Psycholodzy szkolni:

1. mgr Magdalena Pacholska – szkoła I stopnia
2. mgr Beata Radzio – szkoła II stopnia

Nauczyciele-bibliotekarze:

1. mgr Anna Grzegorzewska
2. mgr Elżbieta Rębowska
3. mgr Mariusz Rębowski
4. mgr Elżbieta Stępnik