Nauczyciele emisji głosu

dr hab. Monika Kolasa-Hladikova – emisja głosu
mgr Piotr Płuska – emisja głosu