Rok szkolny 2007 – 2008

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW OSM II stopnia

II Ogólnopolski Konkurs duetów z harfą w Cieszynie (listopad 2007)
Joanna Tomala – harfa i Maciej Dana – klarnet (uczniowie p. Doroty Szyszkowskiej) – I miejsce
Anna Kłos – harfa i Ewa Witczak – wiolonczela (uczniowie p. Doroty Szyszkowskiej) – wyróżnienie


I Ogólnopolski Konkurs Instrumentów dętych drewnianych we Wrocławiu (listopad 2007)
Paulina Jakubas – saksofon (uczennica p. Łukasza Wójcickiego) – wyróżnienie


X Łódzki Festiwal Chóralny „Cantio Lodziensis w Łodzi (listopad 2007)
Chór żeński OSM II st. (prowadzenie p. Anna Kamerys) – I miejsce
Chór mieszany OSM II st. (prowadzenie p. Anna Kamerys) – II miejsce


VIII Regionalny konkurs solfeżowy im. F. Wesołowskiego w Łodzi (listopad 2007)
Piotr Jakubowski (uczeń p. Haliny Flis) – III miejsce


II Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy im. Rodziny Grobliczów w Krakowie (grudzień 2007)
Piotr Jakubowski – skrzypce (uczeń p. Iwony Wojciechowskiej) – wyróżnienie


VIII Ogólnopolski Konkurs Wiolonczelowy im. D. Danczowskiego w Poznaniu (grudzień 2007) Marcel Markowski – wiolonczela (uczeń p. Stanisława Firleja) – III miejsce