Rok szkolny 2006 – 2007

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW OSM I stopnia

I OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL MUZYKI KAMERALNEJ dla uczniów Szkół Muzycznych I stopnia (Warszawa, czerwiec 2007) „Chickens String Ansamble” w składzie:
Szymon Jakubas – skrzypce kl. VI
Marek Ulański – skrzypce kl. V
Natalia Lubowiecka – skrzypce kl. V
Kinga Czaplińska skrzypce kl. V
Patryk Michalak – wiolonczela kl. V
Przygotowanie zespołu: prof. Ryszard Osmoliński, prof. Monika Osmolińska
NAGRODA SPECJALNA NELL i ROMUALDA HEGLEWSKICH


III Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy „Mistrz Literatury Dziecięcej – Oskar Rieding” (Warszawa, czerwiec 2007)
Patrycja Ulańska (ucz. p. E. Puchalskiej) – wyróżnienie


PRZEGLĄD CHÓRÓW SZKÓŁ MUZYCZNYCH I i II st. Regionu Łódzkiego (kwiecień 2007)
CHÓR OSM I st. pod dyr. p. A. Kamerys – GRAND PRIX


REGIONALNE PREZENTACJE UCZNIÓW KLAS II i III „Miniatury Skrzypcowe w Sieradzu” (marzec 2007)
Joanna Strembicka (ucz. p. E. Puchalskiej) – II nagroda
Szymon Kuzik (ucz. p. T. Kozik) – III nagroda
Filip Rurak (ucz. p. M. Kosmal) – wyróżnienie


III Regionalny Konkurs Obojowo-Fagotowy im. prof. Józefa Ciepłuchy w Zduńskiej Woli (listopad 2006)
Maria Frankowska (ucz. p. A. Kalkandzisa) – II miejsce.


IX Festiwal Chóralny „Cantio Lodziensis” w Łodzi (listopad 2006)
chór OSM pod dyr. p. A. Kamerys – II miejsce.


IV Muzyczne Spotkania Młodych Pianistów w Sieradzu (grudzień 2006)
Ida Bonińska (ucz. p. A. Juszczak) – I nagroda
Zuzanna Pietrzak (ucz. p. R. Płażewskiej) – III nagroda
Magdalena Czeczotka (ucz. p. M.Brzezińskiej) – wyróżnienie


II Ogólnoposki Festiwal Pianistyczny Polskiej Muzyki Współczesnej im. T. Szeligowskiego w Szczecinie (grudzień 2006)
Julita Nan (ucz. p. E. Makowskiej) – III nagroda
Małgorzata Micińska (ucz. p. E.Makowskiej) – wyróżnienie
Zuzanna Pietrzak (ucz. p. R.Płażewskiej) – wyróżnienie II st.


II Regionalny Konkurs Instrumentów Dętych Blaszanych dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia w Łodzi (styczeń 2007)
I GRUPA
Bartłomiej Grabowski (ucz. p. H. Maja) – I miejsce
Witold Grabowski (ucz. p. J.Kasprzaka) – II miejsce
exaequo
Szymon Śledziński (ucz. p. H. Maja) – III miejsce
Jan Miciński (ucz. p. H. Maja) – wyróżnienie dla najmłodszego uczestnika z najwyższą punktacją
II GRUPA
Michał Wieczorek (ucz. p. J. Kasprzaka) – wyróznienie
I Wiosenny Festiwal Fletowy w Sochaczewie (kwiecień 2007)
Maria Gromińska (ucz. p. E. Zawiślak) – III miejsce
Sara Gadowska (ucz. p. E.Zawiślak) – wyróżnienie


VII Festiwal Fletowy w Sieradzu (kwiecień 2007)
Maria Gromińska (ucz.p. E.Zawiślak) – III miejsce w gr. młodszej


V Konkurs Młodego Wiolonczelisty w Zduńskiej Woli (kwiecień 2007)
Jakub Lemański (ucz. p. R. Fendera) – I miejsce
Marta Podwysocka (ucz. p. M. Guz) – II miejsce


IV Konkurs Pianistyczny im. Emmy Altberg w Łodzi (kwiecień 2007)
Julita Nan (ucz. p. E. Makowskiej) – II miejsce w gr. młodszej
Michał Sztekmiler (ucz. p. I.Soszyńskiej) – II miejsce w gr. starszej
Paulina Tkaczuk (ucz. p. M.Stebel-Wódka) – III miejsce w gr. starszej


II Festiwal Muzyki Fortepianowej w Łowiczu (maj 2007)
Zuzanna Pietrzak (ucz. p. R. Płażewskiej) – I miejsce w I grupie


XVII Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny w Kłodzku (maj 2007)
Zuzanna Pietrzak (ucz. p. R. Płażewskiej) – III miejsce w I grupie


IX Regionalny Przegląd Klas Perkusji im. W. Skowery w Łodzi (maj 2007)
Filip Wolski (ucz. p. W. Grabowskiego) – wyróznienie


Ogólnopolski Konkurs Interpretacji Muzycznej „Moje miejsce w muzyce” w Krasiczynie (maj 2007)
Oliwia Sowińska (ucz. p. D. Szyszkowskiej-Janiak) – III miejsce w I grupie

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW OSM II stopnia.

III Regionalny Konkurs Młodego Oboisty i Fagocisty im. J. Ciepłuchy w Zduńskiej Woli (listopad 2006)
Adrian Hanuszkiewicz (obój, ucz. p. Pawła Żebrowskiego) – II miejsce w III grupie Hipolit Wróblewski (fagot, ucz. p. Andrzeja Kalkandzisa – III miejsce w III grupie


XXXI ogólnopolski Konkurs im. J.S.bacha w Zielonej Górze (listopad 2006)
Patrycja Stępień (skrzypce, ucz. p. Elżbiety Puchalskiej) – III miejsce


VI Międzynarodowy Konkurs „Instrumenty dęte” w jastrzębiu Zdroju (listopad 2006)
Maciej Dana (klarnet, ucz. p. Krzysztofa płuszyńskiego i p. Zuzanny Fabijańczyk) – wyróżnienie


Międzynarodowy konkurs Wiolonczelowy im. K. Wiłkomirskiego w Poznaniu (grudzień 2006)
Adrian Cygan (ucz. p.Roberta Fendera) – III miejsce
Ewa Witczak (ucz. p. Roberta Fendera) – wyróżnienie


Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy im. E. Feuermanna w Berlinie (grudzień 2006)
Tomasz Daroch (ucz. p. Stanisława Firleja) – wyróżnienie


I Ogólnopolski Konkurs Waltorniowy im. E. Golnika w Łodzi (listopad/grudzień 2006)
Juliusz Tkacz (ucz. p. Marka Medyńskiego) – nagroda specjalna PIM


II Regionalny Konkurs Instrumentów Dętych Blaszanych dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia w Łodzi (styczeń 2007)
Karolina Krauze (tuba, ucz. p. Jacka Kasprzaka) – III miejsce w II grupie


IV Ogólnopolski Konkurs Solfeżowy w Bielsku-Białej (marzec 2007)
Maria Włastowska (ucz. p. Anny Krysińskiej) – IV miejsca


XXXI Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kameralnych we Wrocławiu (marzec 2007)
Tomasz Daroch – wiolonczela, Jakub Kamiński – fortepian (ucz. p. Anny Juszczak) – I miejsce


II Regionalny Konkurs dla uczniów klas puzonu, saxhornu i tuby w Pabianicach (kwiecień 2007)
Karolina Krauze (tuba, ucz. p. Jacka Kasprzaka) – I miejsce w II grupie


II Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. M. Moszkowskiego w Kielcach (maj 2007)
Jakub Gutkowski (ucz. p. Anny Juszczak) – wyróżnienia


II Festiwal Muzyki Fortepianowej w Łowiczu (maj 2007)
Rafał Fryderych (ucz. p. R. Płażewskiej) – II miejsce w III grupie


Ogólnopolski Konkurs Interpretacji Muzycznej „Moje miejsce w muzyce” w Krasiczynie (maj 2007)
Justyna Wieczorek (ucz. p. R. Fendera) – II miejsce w II grupie
Anna Kłos (ucz. p. D. Szyszkowskiej-Janiak) – wyróżnienie