Aktualności

Nabór na stanowisko SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC

Dyrektor Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi ogłasza nabór na stanowisko SPECJALISTA DS.KADR I PŁAC

Wymagania niezbędne związanie ze stanowiskiem specjalista ds. kadr i płac :

-posiadanie obywatelstwa polskiego

-posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych

-brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

-wykształcenie wyższe ekonomiczne lub uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub podyplomowe studia ekonomiczne ;bądź wykształcenie średnie i co najmniej 5 – letni staż na podobnym stanowisku.

– praktyczna znajomość zagadnień płacowo – kadrowych (minimum roczna praktyka w obszarze administracyjno – kadrowym lub płacowym)

-dobra znajomość przepisów prawa pracy ,przepisów ubezpieczeń społecznych ,oświatowych oraz Karty Nauczyciela

– biegła znajomość programu Płatnik ,pakietu MS Office, programu kadrowo-płacowego Progman, programu SIO, programu sprawozdawczego GUś

-samodzielność ,obowiązkowość ,dokładność , punktualność, kreatywność ,komunikatywność ,umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku a także w zespole ,wysoka kultura osobista

Oferty zawierające list motywacyjny ,curriculum vitae ,kserokopie dyplomów i zaświadczeń potwierdzających posiadane kwalifikacje  prosimy składać w sekretariacie szkoły do dnia 19.08 .19r. do godz.14:00 Otwarcie i ogłoszenie wyniku naboru nastąpi dnia 21.08.19 r.