Komunikaty dla rodziców
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. H.Wieniawskiego w Łodzi
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. H.Wieniawskiego w Łodzi

INFORMACJE DLA RODZICÓW – ROK SZKOLNY 2019/2020

KONTAKT ZE SZKOŁĄ

–         telefon do szkoły: sekretariat dyrektora – 042 684 63 84;

portiernia – 042 681 15 68/69; wew.12
sekretariat uczniowski – 042 681 15 68/69 wew. 31;

–         adres e-mail – sekretariat@muzyczna-sosnowa.pl;
–         strona internetowa szkoły – www.muzyczna-sosnowa.pl

NR KONTA RADY RODZICÓW           –               92 1020 3352 0000 1402 0010 0180

DYŻURY DYREKTORÓW

–         dyr. M. Ircha – poniedziałek 15.00-17.00, czwartek 14.00-16.00, co druga środa 15.00-19.00;
–         wicedyr. A. Dryniak-Szczechowicz – poniedziałek 17.00-19.00, czwartek 18.00-19.00, p.01;
–         wicedyr. J.Przedworska – co druga środa 15.00-19.00,wtorek 09.00 – 11.00, p.129;
–         wicedyr. S. Grzegorczyk – wtorek 14.00-19.00, piątek 14.00-19.00, p.116.

TERMINY KONSULTACJI I WYWIADÓWEK

– 29.10.2019r. (wt) – zebranie, konsultacje;
– 12.12.2019r.(czw) – zebranie, konsultacje; informacje o zagrożeniach oc.niepromującą/nieklasyfik.;
– 09.01.2020r.(czw) – wywiadówki półroczne;
– 16.03.2020r. (pn) – zebranie, konsultacje;
– 04.06.2020r. (czw) – zebranie, konsultacje; informacje o zagrożeniach oc.niepromującą/nieklasyfik.;

Godziny spotkań: szkoła Ist. – godz. 17.00, szkoła IIst. – godz. 18.00(zebranie), 18.15(konsultacje)

TERMINY WYSTAWIENIA OCEN ŚRÓDOKRESOWYCH Z PRZEDM. MUZYCZNYCH

w I półroczu – 15.11.2019r.;          –       w II półroczu – 15.04.2020r.

TERMINY EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH

–         egzamin ósmoklasisty – 21-23.04.2020r.; termin dodatkowy: 01-03.06.2020r.;
–         egzaminy maturalne – 04-22.05.2020r.

DNI WOLNE

–         zimowa przerwa świąteczna – 23-31.12.2019r.;
–         ferie zimowe – 13-26.01.2020r.;
–         wiosenna przerwa świąteczna – 09-14.04.2020r.
–         daty dodatkowych dni wolnych (poza wolnymi ustawowo) : 2.05.2020r., 4.05.2020r., 5.05.2020r., 6.05,2020r., 12.06.2020r., 13.06.2020r.,

Koniec I półrocza – 11.01.2020r.; Koniec roku szkolnego – 26.06.2020r.

Pedagog OSM I st. – p.Magdalena Pacholska – śr. 8.00-12.00, czw. 08.30-15.00;

Psycholog OSM II st. – p.Beata Radzio – śr. 13.30-17.00, pt. 12.00-16.00.

 


EWALUACJA 2019 informacje dla rodziców(pliki do pobrania format PDF):
wymagania nr 1
wymagania nr 9


Formularz zgłoszenia roszczenia o świadczenie z ubezpieczenia na życie nnwzgu-F03  05-18  (plik do pobrania  PDF)

na skróty

4
Kwiecień
  • 12:00
Dzień otwarty OSM II stopnia – ODWOŁANY

DZIEŃ OTWARTY W szkole II st. DNIU 4.04.2020 JEST ODWOŁANY !

TERMINY KONSULTACJI I WYWIADÓWEK

  • 22.10.2015r. (czw) – zebranie, konsultacje;
  • 17.12.2015r.(czw) – zebranie, konsultacje; informacje o zagrożeniach oc.niepromującą/nieklasyfik.;
  • 28.01.2016r.(czw) – wywiadówki semestralne; (oprócz klas maturalnych)
  • 12.04.2016r. (wt) – zebranie, konsultacje;
  • 09.06.2016r. (wt) – zebranie, konsultacje; informacje o zagrożeniach oceną niepromującą/nieklasyfikowaniem.