Kalendarium szkolne

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. H.Wieniawskiego w Łodzi

INFORMACJE DLA RODZICÓW – ROK SZKOLNY 2018/2019

DYŻURY DYREKTORÓW
– dyr. M. Ircha – poniedziałek 15.00-17.00,  czwartek 14.00-16.00;
– wicedyr. K. Goss – co druga środa 15.00-19.00,  czwartek 10.00-12.00,  p.110;
– wicedyr. A. Dryniak-Szczechowicz – poniedziałek 17.00-19.00,  czwartek 18.00-19.00,  p.01;
– wicedyr. J.Przedworska – co druga środa 15.00-19.00,czwartek 09.00 – 10.30, p.129;
– wicedyr. S. Grzegorczyk – wtorek 14.00-19.00, piątek 14.00-19.00,  p.116.

TERMINY KONSULTACJI I WYWIADÓWEK- 25.10.2018r. (czw) – zebranie, konsultacje;
– 18.12.2018r.(wt) – zebranie, konsultacje; informacje o zagrożeniach oc.niepromującą/nieklasyfik.;
– 17.01.2019r.(czw) – wywiadówki półroczne;
– 18.03.2019r. (pn) – zebranie, konsultacje;
– 28.05.2019r. (wt) – zebranie, konsultacje; informacje o zagrożeniach oc.niepromującą/nieklasyfik.;
Godziny spotkań: szkoła Ist. – godz. 17.00, szkoła IIst. – godz. 18.00(zebranie), 18.15(konsultacje

● TERMINY WYSTAWIENIA OCEN ŚRÓDOKRESOWYCH Z PRZEDM. MUZYCZNYCH
w I półroczu – 15.11.2018r.;          –       w II półroczu – 15.04.2019r.

● TERMINY EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH

  • egzaminy gimnazjalne – 10-12.04.2019r.; termin dodatkowy: 03-05.06.2019r.;
  • egzamin ósmoklasisty – 15-17.04.2019r.; termin dodatkowy: 03-05.06.2019r.;
  • egzaminy maturalne – 06-26.05.2019r.

●  DNI WOLNE

  • zimowa przerwa świąteczna – 23-31.12.2018r.;
  • ferie zimowe – 11-24.02.2019r.;
  • wiosenna przerwa świąteczna – 18-23.04.2019r.
  • daty dodatkowych dni wolnych (poza wolnymi ustawowo) będą podane po zatwierdzeniu przez Radę Szkoły.Koniec I półrocza – 19.01.2019r.; Koniec roku szkolnego – 21.06.2019r.

Pedagog  OSM I st. – p.Magdalena Pacholska  – wt. 8.00 – 13.00,  śr. 9.00 – 13.00, pt. 07.30 – 08.30;
Psycholog OSM II st. – p.Beata Radzio – środa 12.00-17.00, piątek 11.00-16.00.