logo

Music Unites, Art Inspires (Muzyka łączy, Sztuka inspiruje)

Z przyjemnością informujemy, że szkoła nasza jest autorem i koordynatorem projektu w ramach Programu Erasmus + w sektorze Edukacja szkolna – akcja KA229, który został zatwierdzony do realizacji przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję!!!

Projekt został napisany przez panie Dominikę Lenarczyk-Paprocką i Agnieszkę Feliniak, które będą szkolnymi koordynatorami działań projektowych.

Projekt Music Unites, Art Inspires zakłada wykorzystanie sztuki jako uniwersalnego języka, będącego kluczem do nawiązywania trwałych międzynarodowych kontaktów, poznawania własnej i europejskiej historii, sięgania do tradycji i dziedzictwa kulturowego partnerów projektu: Polski, Włoch, Hiszpanii, Grecji i Litwy.

Inspiracją do działań twórczych będzie szeroko rozumiana sztuka, z muzyką, jako motywem przewodnim, która poprzez literaturę, malarstwo, fotografię przybliży historię naszych partnerskich ojczyzn.

Projekt skierowany jest do uczniów w wieku 11 – 15 lat oraz nauczycieli różnych specjalności. Te dwie grupy będą aktywnie realizować działania projektowe, zarówno podczas mobilności (wymian międzyszkolnych, pobytów w krajach beneficjentów ) jak i w trakcie trwania całego projektu. W te działania włączać chcemy także rodziców, inne szkoły oraz instytucje lokalne.

Projekt realizowany będzie przez dwa lata 2019 – 2021. Zaplanowane są wyjazdy do każdego z partnerskich krajów trwające 5 dni (z podróżą łącznie 7 dni ) dla 5 – 6 uczniów i 2- 3 nauczycieli . Podsumowaniem projektu będzie wydarzenie podczas mobilności w Polsce, przedstawiające wypracowane i zdobyte umiejętności muzyczne (taniec, śpiew, gra na instrumentach ) oraz działania inspirowane sztuką (prace plastyczne, wizualizacje, scenografia ) oraz literaturą (teksty, opowiadania, wiersze ).

We wszystkich krajach “przewodnikami” będą artyści, który przybliżą kulturę danego narodu i staną się inspiracją do określonych działań twórczych.

  • Polska: Fryderyk Chopin – pianista, kompozytor; Jacek Malczewski – malarz.
  • Hiszpania: Pablo Picasso – malarz; Gaudi – architekt.
  • Włochy: Carlo Levi, -pisarz; Giuseppe De Nittis – malarz.
  • Grecja: Manos Hadjidakis – kompozytor; Homer – poeta.
  • Litwa: Mikalojus Konstantinas Čiurlionis – malarz i kompozytor.

 

Podczas mobilności uczniowie uczestniczyć będą w warsztatach muzycznych, plastycznych i literackich. Tworzyć będą wystawy, prace plastyczne, wizualizacje komputerowe i przedstawienia. Uczestniczyć będą w wydarzeniach kulturalnych oraz zwiedzać muzea.

Ponieważ językiem projektowym będzie język angielski uczniowie będą mogli nawiązywać międzynarodowe kontakty i tym samym rozwijać kompetencje językowe.

Na przykładzie wybranych artystów chcemy pokazać młodym ludziom wartość sztuki i zaprezentować narzędzia zachęcające ich do bycia twórcami i odbiorcami, którzy w przyszłości kreować będą to, co nazywamy dziedzictwem kulturowym.

Regulamin rekrutacji (plik PDF)  —>> pobierz teraz

Wizyta partnerska

W dniach 4 – 6 grudnia 2019 r. w naszej szkole gościliśmy nauczycieli, którzy współpracują z nami przy realizacji projektu Music unites – Art inspires
Przyjechały do nas z Włoch – Maria i Flora, Hiszpanii – Imma i Marta, Litwy – Nijole i Jurgita oraz z Grecji – Kostoula.
Nasi goście spotkali się z dyrektor Małgorzatą Ircha, oglądali szkołę i podziwiali naszych uczniów podczas krótkich wizyt w wybranych pracowniach.
Jednak głównym celem tego spotkania była praca nad projektem: omówienie harmonogramu, przygotowanie do mobilności w Grecji i na Litwie, ostateczne zaakceptowanie Logo projektu, sprawy organizacyjne.
Nauczyciele uczestniczyli także w koncercie w Filharmonii Łódzkiej oraz poznali historię miasta podczas spaceru z przewodnikiem po ulicy Piotrkowskiej.
Żegnając się z nami wyrazili zachwyt naszymi uczniami, ich otwartością, znajomością języka, zdolnościami i życzliwością z jaką zostali przyjęci.
Czekamy na kolejne międzynarodowe spotkania. Najbliższe to – w marcu nasza mobilność w Grecji, a w maju na Litwie. Z pewnością będą to ekscytujące chwile, podobnie jak wizyta naszych partnerów w Łodzi.

Konkurs na logo projektu Music Unites – Art Inspires
W październiku odbył się  szkolny konkurs na logo projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+ Music Unites – Art Inspires. Organizacją konkursu zajęli się nasi partnerzy z Grecji. Regulamin konkursu przygotowany przez szkołę z Grecji określał zasady przeprowadzenia konkursu oraz kryteria oceny prac.
Prace konkursowe zgłoszone przez uczniów wywieszone były na wystawie i podlegały głosowaniu, w którym udział mogli brać wszyscy uczniowie.
Najwięcej głosów uzyskała praca Mai Witulskiej

nasze-logo

Zwycięskie prace szkolne z pięciu krajów wzięły udział w II etapie konkursu.
W pierwszej turze głosowania praca z Litwy oraz Włoch uzyskały taką samą ilość głosów.

logo-litwa logo-final

 

Ostatecznie zwycięzcą konkursu zostało logo zaprojektowane przez szkołę z Włoch.
Gratulujemy !

logo-final
Nasze szkolne prace można zobaczyć w poniższej prezentacji

http://slide.ly/gallery/view/89958e9fc341189b126819feafa949a8