logo

Music Unites, Art Inspires (Muzyka łączy, Sztuka inspiruje)

Z przyjemnością informujemy, że szkoła nasza jest autorem i koordynatorem projektu w ramach Programu Erasmus + w sektorze Edukacja szkolna – akcja KA229, który został zatwierdzony do realizacji przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję!!!

Projekt został napisany przez panie Dominikę Lenarczyk-Paprocką i Agnieszkę Feliniak, które będą szkolnymi koordynatorami działań projektowych.

Projekt Music Unites, Art Inspires zakłada wykorzystanie sztuki jako uniwersalnego języka, będącego kluczem do nawiązywania trwałych międzynarodowych kontaktów, poznawania własnej i europejskiej historii, sięgania do tradycji i dziedzictwa kulturowego partnerów projektu: Polski, Włoch, Hiszpanii, Grecji i Litwy.

Inspiracją do działań twórczych będzie szeroko rozumiana sztuka, z muzyką, jako motywem przewodnim, która poprzez literaturę, malarstwo, fotografię przybliży historię naszych partnerskich ojczyzn.

Projekt skierowany jest do uczniów w wieku 11 – 15 lat oraz nauczycieli różnych specjalności. Te dwie grupy będą aktywnie realizować działania projektowe, zarówno podczas mobilności (wymian międzyszkolnych, pobytów w krajach beneficjentów ) jak i w trakcie trwania całego projektu. W te działania włączać chcemy także rodziców, inne szkoły oraz instytucje lokalne.

Projekt realizowany będzie przez dwa lata 2019 – 2021. Zaplanowane są wyjazdy do każdego z partnerskich krajów trwające 5 dni (z podróżą łącznie 7 dni ) dla 5 – 6 uczniów i 2- 3 nauczycieli . Podsumowaniem projektu będzie wydarzenie podczas mobilności w Polsce, przedstawiające wypracowane i zdobyte umiejętności muzyczne (taniec, śpiew, gra na instrumentach ) oraz działania inspirowane sztuką (prace plastyczne, wizualizacje, scenografia ) oraz literaturą (teksty, opowiadania, wiersze ).

We wszystkich krajach “przewodnikami” będą artyści, który przybliżą kulturę danego narodu i staną się inspiracją do określonych działań twórczych.

  • Polska: Fryderyk Chopin – pianista, kompozytor; Jacek Malczewski – malarz.
  • Hiszpania: Pablo Picasso – malarz; Gaudi – architekt.
  • Włochy: Carlo Levi, -pisarz; Giuseppe De Nittis – malarz.
  • Grecja: Manos Hadjidakis – kompozytor; Homer – poeta.
  • Litwa: Mikalojus Konstantinas Čiurlionis – malarz i kompozytor.

 

Podczas mobilności uczniowie uczestniczyć będą w warsztatach muzycznych, plastycznych i literackich. Tworzyć będą wystawy, prace plastyczne, wizualizacje komputerowe i przedstawienia. Uczestniczyć będą w wydarzeniach kulturalnych oraz zwiedzać muzea.

Ponieważ językiem projektowym będzie język angielski uczniowie będą mogli nawiązywać międzynarodowe kontakty i tym samym rozwijać kompetencje językowe.

Na przykładzie wybranych artystów chcemy pokazać młodym ludziom wartość sztuki i zaprezentować narzędzia zachęcające ich do bycia twórcami i odbiorcami, którzy w przyszłości kreować będą to, co nazywamy dziedzictwem kulturowym.