Akty Prawne

AKTY PRAWNE


STATUT SZKOŁY —> plik PDF

Wewnątrzszkolny System Oceniania OSM II stopnia —> plik PDF

Wewnątrzszkolny System Oceniania OSM I stopnia   —> plik PDF
zatwierdzony przez Radę Szkoły 11 grudnia 2015 roku.

Wewnątrzszkolny System Oceniania przedmiotow artystycznych
OSM I i II stopnia 
  —> plik PDF

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych —> plik PDF


PROPOZYCJE:


SZKOLNY PROGRAM  PROFILAKTYKI OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II st. im. H.Wieniawskiego w Łodzi —> plik PDF

SZKOLNY PROGRAM  WYCHOWAWCZY OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II st. im. H.Wieniawskiego w Łodzi —> plik PDF