Akty Prawne

 AKTY PRAWNE


STATUT SZKOŁY —> plik PDF

Wewnątrzszkolny System Oceniania OSM II stopnia —> plik PDF

Wewnątrzszkolny System Oceniania OSM I stopnia   —> plik PDF
zatwierdzony przez Radę Szkoły 11 grudnia 2015 roku.

Wewnątrzszkolny System Oceniania przedmiotow artystycznych
OSM I i II stopnia 
  —> plik PDF

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych —> plik PDF

OSM I st. szkolny program wychowawczo-profilaktyczny —>> plik PDF

OSM IIst. szkolny program wychowawczo-profilaktyczny —>>  plik PDF


INNE DOKUMENTY:
Formularz zgłoszenia roszczenia o świadczenie z ubezpieczenia na życie nnwzgu-F03  05-18  (plik do pobrania  PDF)