Rekrutacja II stopień

cce04062019

Rekrutacja do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. H. Wieniawskiego na rok szkolny 2019/2020

TERMINY EGZAMINÓW do szkoły II stopnia:

3 czerwca 2019 roku – przedmiot główny
4 czerwca 2019 roku – kształcenie słuchu część pisemna
5 czerwca 2019 roku – kształcenie słuchu część ustna

 

TERMIN SKŁADANIA PODAŃ o przyjęcie do szkoły II stopnia – do 31 maja 2019 roku.

Wypełnione podanie prosimy przesłać listownie na adres szkoły.

Wniosek —>>> (plik *.DOCX)
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka —>>>(plik DOCX)
Zaświadczenie lekarskie —>>>(plik DOCX)
Zaświadczenie o wielodzietności —>>> (plik DOCX)

WARUNKI REKRUTACJI —> (plik PDF)

Zakres materiału wymagany na egzaminie z kształcenia słuchu —> plik PDF 

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły

:: telefony sekretariat/centrala:
tel. (+42) 684 63 84, 681 15 68/69
fax (+42) 684 41 93
:: adres:
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st.
im. Henryka Wieniawskiego ul.Sosnowa 9, 93-102 Łódź

:: adres e-mail: sekretariat@muzyczna-sosnowa.pl