Rekrutacja II stopień

 Rekrutacja do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. H. Wieniawskiego na rok szkolny 2021/22022

Dyrektor OSM I i II st. informuje, że egzaminy wstępne do OSM II st. odbędą się w dniach 7-9 czerwca 2021 r.
Egzamin będzie obejmował tylko egzamin z instrumentu głównego (w specjalności rytmika – badanie predyspozycji ruchowych i improwizacji fortepianowej, przy zmianie instrumentu badanie predyspozycji na dany instrument).
Dla kandydatów spoza szkoły odbędzie się konsultacja z muzycznych przedmiotów teoretycznych. Nie będzie egzaminu  z kształcenia słuchu i przedmiotów ogólnomuzycznych.
Pytania prosimy kierować na adres mailowy: sekretariat@muzyczna- sosnowa.pl


WARUNKI REKRUTACJI do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia   (plik PDF)


TERMIN SKŁADANIA PODAŃ o przyjęcie do szkoły II stopnia – do 31 maja 2021 roku.

WYPEŁNIJ FORMULARZ ONLINE

Wypełnione podanie prosimy przesłać listownie na adres szkoły.
WNIOSEK – OSM II stopnia
Zaświadczenie lekarskie —>>>(plik DOCX)

cce04062019

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły

:: telefony sekretariat/centrala:
tel. (+42) 684 63 84, 681 15 68/69
fax (+42) 684 41 93
:: adres:
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st.
im. Henryka Wieniawskiego ul.Sosnowa 9, 93-102 Łódź

:: adres e-mail: sekretariat@muzyczna-sosnowa.pl