slider-1-2.jpg

Rok szkolny 2019/2020

Zobacz nadchodzące wydarzenia.

02-sala-koncertowa

Remont Sali Koncertowej

cce04062019

24.05.2020
Procedura postępowania w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z ewentualnymi zachorowaniami z powodu koronawirusa i z ewentualnym potwierdzonym zachorowaniem z powodu koronawirusa w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi  –>> czytaj więcej plik PDF

18.05.2020   KOMUNIKAT  MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ
Szanowni Państwo
,

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały dokument zawierający wytyczne w sprawie organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.

W dokumencie jest mowa m.in. o tym, kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu, jakie środki ochrony osobistej powinni zastosować zdający i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu oraz jakie środki bezpieczeństwa należy wdrożyć w związku z organizacją przestrzeni. W wytycznych znalazła się także informacja o możliwości modyfikacji w sposobie przeprowadzania egzaminu, szczegółowe rozwiązania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa przeprowadzania egzaminu oraz sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego.

W załączeniu przesyłam komunikat MEN w tej sprawie, wytyczne CKE, MEN i GIS oraz plakat dotyczący bezpieczeństwa podczas egzaminów. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z tymi materiałami oraz przekazanie ich pracownikom Państwa placówki, uczniom i ich rodzicom.

Komunikat i materiały są również dostępne na stronie MEN
https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis.

Załączniki:

 1. Wytyczne – przeprowadzenie egzaminów – plik w wersji word
 2. Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS – komunikat MEN – plik w wersji word
 3. Wytyczne CKE MEN i GIS – plakat – plik jpg

18.05.2020   KOMUNIKAT  MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

Szanowni Państwo,

od 18 maja br. wznawiamy stopniowo pracę szkół i placówek oświatowych. W załączeniu przekazuję regulacje prawne w tym zakresie oraz szczegółowe wytyczne sanitarne, które pomogą Państwu w bezpieczny sposób zorganizować pracę placówki.

Kalendarz najważniejszych zmian w systemie oświaty wygląda następująco:

od 18 maja br.:

 • możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkołach policealnych i dla klas III branżowych szkół I stopnia;
 • wznowienie pracy schronisk młodzieżowych i międzyszkolnych ośrodków sportowych, młodzieżowych domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej, pałaców kultury oraz innych placówek tego typu;
 • możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju.

Od 25 maja br.:

 • możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych;
 • organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII szkół podstawowych, w tym szkół specjalnych;
 • organizacja konsultacji dla absolwentów, w tym młodzieży ze szkół specjalnych, która w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego;
 • możliwość realizacji staży uczniowskich i praktyk zawodowych przez uczniów klas 3 szkoły branżowej i technikum.

Od 1 czerwca br.:

 • organizacja konsultacji dla uczniów wszystkich klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.

Proszę o zapoznanie się z tymi materiałami oraz przekazanie ich pracownikom Państwa placówki, a także udostępnienie tej informacji rodzicom i uczniom.

Zachęcam również do bieżącego śledzenia komunikatów na stronie MEN, GIS oraz MZ.

Wkrótce otrzymają Państwo szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji egzaminów zewnętrznych i rozporządzenia regulujące te kwestie.

Załączniki:

 

 1. Nowelizacja rozporządzenia MEN 30b
 2. Uzasadnienie nowelizacji rozporządzenia MEN 30b
 3. Nowelizacja rozporządzenia MEN 30c
 4. Uzasadnienie nowelizacji rozporządzenia MEN 30c
 5. Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna – plik w wersji word
 6. Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna – plik w wersji pdf
 7. Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji word
 8. Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji pdf
 9. Rewalidacja w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji word
 10. Rewalidacja w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji pdf

Tegoroczna wiosna najmłodszych harfistów

 

KOMUNIKATY

Rekrutacja do OSM I st. – komunikat z dnia 22.04.2020r. 

Szanowni Państwo,
do dnia 15 maja 2020r. można jeszcze przesyłać wnioski o przyjęcie do szkoły I stopnia:

– wnioski w wersji ONLINE (zakładka: dla rodziców / rekrutacja / rekrutacja I stopień)
– wnioski w wersji elektronicznej (skan lub czytelne zdjęcie) można przesłać na adres
e-mail:  sekretariatuczniowski@muzyczna-sosnowa.pl

– tradycyjnie wypełniony wniosek można przesłać pocztą na adres:
OSM I i II st. , 93-102 Łódź, ul. Sosnowa 9 

Dalsze komunikaty w sprawie rekrutacji będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej szkoły.

 

25.03.2020  Komunikat dla rodziców   

Szanowni Państwo, od dnia dzisiejszego tj. 25 marca 2020r. zgodnie z rozporządzeniem MEN następuje czasowe ograniczenie funkcjonowania szkoły. W zakresie ograniczenia pracy administracyjnej szkoły zapewniam, iż postaramy się pomóc w każdej sprawie i problemie, z którym zwrócicie się Państwo do nas. Zachęcam do kontaktów za pośrednictwem dziennika Librus oraz poczty internetowej, po ustaleniach możliwy jest również kontakt osobisty z dyrektorem szkoły. Najważniejszą kwestią jest rozpoczęcie nauczania na odległość. Opracowując zasady działania w tym okresie wzięliśmy pod uwagę Państwa spostrzeżenia, uwagi oraz aktualne możliwości podejmowania działań. Poniżej przedstawiam Państwu nasze ustalenia.
Zapoznaj się z całym komunikatem  —>> plik PDF

    Dyrekcja Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. H .Wieniawskiego w Łodzi ogłasza nabór wniosków rekrutacyjnych do OSM I st.
Wnioski do pobrania  są zamieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce rekrutacja.
Wypełniony wniosek można przesyłać pocztą tradycyjną na adres: OSM I i II st. , 93-102 Łódź, ul. Sosnowa 9
Zeskanowany wypełniony wniosek lub jego czytelne zdjęcie prosimy przesyłać na adres:
e-mail  sekretariatuczniowski@muzyczna-sosnowa.pl 

Dalsze komunikaty w sprawie rekrutacji będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej szkoły.


(13.03.2020) KOMUNIKAT

 

              W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2, uprzejmie informuję, że Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. H.Wieniawskiego w Łodzi zostaje zamknięta począwszy od dnia dzisiejszego do 25 marca 2020 r.
W sprawach służbowych prosimy o kontakt telefoniczny, za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus lub za pomocą poczty elektronicznej.
Telefon: 42 681 15 68/69
e-mail: sekretariat@muzyczna-sosnowa.pl 

Korespondencję służbową prosimy kierować tak jak dotychczas na adres szkoły.
Łódź dnia 13 marca 2020 r.


(13.03.2020)
Szanowni Państwo, w związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną, dyrekcja OSM I i II st. w Łodzi odwołuje rekrutacyjne zajęcia przygotowawcze zaplanowane w dniach 14 oraz 21 marca 2020 r. oraz informuje, że rekrutacja – badanie predyspozycji do kształcenia muzycznego, zaplanowane w dniu 28 marca br. odbędzie się w innym terminie. O wszelkich działaniach rekrutacyjnych dowiecie się Państwo ze strony internetowej szkoły oraz z ze szkolnego profilu facebooka.

Zajęcia przedszkola muzycznego są zawieszone do odwołania.


(11.03.2020)
Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, na podstawie Komunikatu dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej dra Zdzisława Bujanowskiego, informuję, że wszystkie zajęcia w OSM I i II stopnia w dniach 12-25 marca 2020 r. są odwołane. W dniach 12 oraz 13 marca br. prowadzone będą działania opiekuńcze dla OSM I stopnia w świetlicy szkolnej w godzinach 7:15 – 16:30. Uczniowie OSM II st. nie przychodzą do szkoły.

W dniach 12-25.03. nie będzie można korzystać z ćwiczeniówek, a w dniach 16-25.03. szkoła będzie zamknięta. Nie odbędą się również egzaminy dyplomowe w zaplanowanych wcześnie terminach.

Nauczyciele pozostają do dyspozycji dyrektora szkoły. Prosimy wszystkich o uważne i regularne śledzenie komunikatów zamieszczanych na stronie internetowej szkoły, w dzienniku Librus oraz na facebookowym profilu szkoły.

STRASZNY DWÓR
W dniach 16 i 17 listopada br. w Teatrze Wielkim odbyły się dwa wyjątkowe przedstawienia. W dwusetną rocznicę urodzin Stanisława Moniuszki, z inicjatywy p. Małgorzaty Bosek – dyrektor Zespołu Szkól Muzycznych w Łodzi, uczniowie łódzkich szkół artystycznych (muzycznych, plastycznej i baletowej) przygotowali koncertową wersję „Strasznego dworu” – najsłynniejszej opery naszego wielkiego kompozytora. W 80-osobowej orkiestrze i 150-osobowym chórze wystąpili także uczniowie naszej szkoły, przygotowani przez p. Annę Kamerys i p. Marcina Radwańskiego. Po wielu tygodniach prób młodym artystom udało się osiągnąć wspaniały efekt, a całe przedsięwzięcie będzie z pewnością długo i ciepło pamiętane, zarówno przez publiczność, jak i samych wykonawców. 

KONCERT WYRÓŻNIONYCH UCZNIÓW OSM II stopnia

W dniu 15 czerwca 2019 r. w Filharmonii Łódzkiej odbył się Koncert wyróżnionych uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi

KONCERT WYRÓŻNIONYCH DYPLOMANTÓW

W dniu 25 kwietnia 2019 r. w Filharmonii Łódzkiej odbył się Koncert wyróżnionych dyplomantów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi.
Wystąpili: Aleksandra Gaik – flet, Zuzanna Garbacz – kontrabas, Natalia Kowalska – akordeon, Maria Pawlak – wiolonczela, Piotr Wróblewski – altówka, Zuzanna Wąsiewicz – harfa.
Solistom towarzyszyła Orkiestra Kameralna „Łódzkie Smyczki” pod dyrekcją p. Ryszarda J. Osmolińskiego, Orkiestra Symfoniczna OSM II st. pod dyrekcją p. Marcina Radwańskiego oraz p. Magdalena Brzezińska – fortepian i p. Krzysztof Cegliński – fortepian.

SZKOŁA DO HYMNU

8 listopada b.r., w odpowiedzi na apel Ministra Edukacji Narodowej, nasza szkoła włączyła się w ogólnopolską akcję „Szkoła do Hymnu”, której celem było świetowanie101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości. O godzinie 11.11 na szkolnym patio, po uroczystym wciągnięciu na maszt flagi, wszyscy uczniowie OSM I i II stopnia, wraz z nauczycielami, odśpiewali hymn narodowy, w pełnej 4-zwrotkowej wersji. Okolicznościowe przemówienia wygłosili p. dyr. Małgorzata Ircha oraz nauczyciel historii p. Sebastian Litwa. Na zakończenie wykonaliśmy wspólnie jeszcze dwie pieśni legionowe.

szlachetnapaczka2019
logo-final

ERASMUS +

Music Unites, Art Inspires (Muzyka łączy, Sztuka inspiruje)

facebook_ikonka-250

ERASMUS +

Muzyczny klucz do Europy

wfosigw-logo-small

Projekty dofinansowane przez WFOŚiGW w Łodzi

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dofinansował realizację dwóch projektów:

– „W zielone gramy – dotknij, zrozum, pokochaj” – utworzenie pracowni edukacji ekologicznej w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi dla szkoły podstawowej

– „W rytmie ekologii” – utworzenie pracowni edukacji ekologicznej w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi dla gimnazjum i liceum.

na skróty

DYŻURY DYREKTORÓW
– dyr. M. Ircha – poniedziałek 15.00-17.00,  czwartek 14.00-16.00;
– wicedyr. K. Goss – co druga środa 15.00-19.00,  czwartek 10.00-12.00,  p.110;
– wicedyr. A. Dryniak-Szczechowicz – poniedziałek 17.00-19.00,  czwartek 18.00-19.00,  p.01;
– wicedyr. J.Przedworska – co druga środa 15.00-19.00,czwartek 09.00 – 10.30, p.129;
– wicedyr. S. Grzegorczyk – wtorek 14.00-19.00, piątek 14.00-19.00,  p.116.